Българският производител на Roobar, компанията Smart Organic, обяви, че е станала първата компания на Българската фондова борса, която след успешно набиране на капитал на пазара за растеж за малки и средни предприятия -BEAM, регистрира своите акции на основния пазар на БФБ.

Преместването на по-престижния основен пазар на БФБ ще бъде използвано от компанията за набиране на нов капитал в размер на 20 милиона лева като процедурата ще се проведе в периода от 3 до 21 юни.

Smart Organic набира нов капитал от БФБ и обяви за какво ще го използва

Производителят на Roobar набира нов капитал от БФБ - ето за какво ще го използва

Пазарната капитализация на българската компания надвишава 214,4 милиона лева

Компанията предвижда да използва новопривлечения капитал от БФБ основно за увеличаване на производствените мощности, автоматизация на производството, евентуални бъдещи придобивания и инвестиции в закупуване на суровини.

През третото тримесечие на тази година, се очаква да заработи и новата фабрика на Смарт Органик АД, в Божурище, София, с която общият производствен капацитет на дружеството ще надхвърли 300 милиона лева годишно.

В проекта по увеличение на капитала компанията ще емитира нови 1 031 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинал от 1.00 лев и емисионна стойност от 19.00 лева всяка.

Инвестиционен посредник по процедура е ИП "Карол" АД, а предлагането ще се счита за успешно в случай, че бъдат записани и платени не по-малко от 500 000 акции.

Smart Organic изгражда производствена база за 7 милиона лева в Божурище

Производителят на Roobar строи производствена база за 7 милиона лева край София

Инвестицията е по-голяма от първоначално планираната