"Софарма Трейдинг" отчете ръст на приходите и печалбата за първото полугодие на годината. Лидерът в сектор "Фармация" отчита продажби от 325 218 000 лева - увеличение от 9% спрямо 2016 г., когато бяха записани малко под 300 милиона от продажби.

За същия период печалбата преди данъци на Софарма Трейдинг нараства с 11% до 7 969 хил. лв., отчитат от компанията.

В същото време нарастват и приходите, които компанията отчита през месец юни, като те достигат сумата от 54 575 хил. лв. или 15% повече от отчетените през 2016 г. 47 317 хил. лв. През шестия месец на годината "Софарма Трейдинг" отчита печалба преди данъци в размер на 924 хил. лв.

"Софарма" придоби стартъп за хранителни добавки

"Софарма" придоби стартъп за хранителни добавки

Приходите на дружеството за миналата година са 1.3 милиона лева