В третия кръг от надпреварата за търговска банка "Виктория" останаха два претенденти. Обвързващи оферти за покупката на 100% от капитала й са подали "Българо-американска кредитна банка" АД на Цветелина Бориславова и "Инвестбанк" АД на Петя Славова, става ясно от съобщение на синдиците в "Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност).

В наддаването участваха още и "Вабо Интернал", в чието ръководство влизат Васил Божков, Георги Попов и Мирослав Илиев, както и групата инвеститори Kerbler Holding GmbH, Imfarr Beteiligungs GmbH и Green Finance GmbH.

Това е вторият опит за продажбата на "Виктория", която разполага със 137 милиона лева активи и 96 милиона лева пасиви. След като беше отделена от КТБ, след отнемането на лиценза на банката, "Виктория" разполага с пълен банков лиценз. Синдиците посочват още, че финансовата институция има реформирана клонова мрежа, консерватилно провизиран кредитен портфейл, и лиценз за членство във Visa International.

При първата процедура отново участваха "Българо-американска кредитна банка", както и "Инвестбанк". Тогава обаче фаворитът на синдиците "Търговска банка Д" не беше одобрен от Българска народна банка (БНБ). Причината бе, че Централната банка не одобри идеята "Виктория" да бъде развивана самостоятелно.

Решението и този път трябва да бъде взето от Централната банка.