Върховният административен съд потвърди окончателно решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което бяха установени нарушения, извършени от дружества от икономическата група на ЕВН. 

Припомняме, че през 2017-а Комисията установи, че предприятията прилагат обща стратегия и практики, с които дискриминират независимите търговци извън съответните групи и ограничават търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени.

EVN има нов регионален мениджър за България

EVN има нов регионален мениджър за България

Александър Сипек поема поста от Робърт Дик

Тогава КЗК наложи имуществена санкция в размер 1 896 210 лева на "Електроразпределение Юг" ЕАД за нарушението, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, с което се дискриминират независимите търговци извън икономическата група на ЕВН и се ограничава търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени чрез: 

  1. Обмен на съществена информация между предприятия от икономическата група на ЕВН за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени; 
  2. Възпрепятстване на процеса на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени посредством: отказ за изготвяне на стандартизирани товарови профили, отказ за подписване на рамкови договори с независимите търговци.
"Леките коли - в 4 групи според изгорелите газове", "България се измъкна от плащането на 500 млн. евро на EVN",

"Леките коли - в 4 групи според изгорелите газове", "България се измъкна от плащането на 500 млн. евро на EVN",

КЗК наложи имуществена санкция в размер 1 902 995 лева и на "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД за злоупотреба с господстващо положение, с която били дискриминирани независимите търговци и била ограничена търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени чрез обмен на съществена информация между предприятия от икономическата група на ЕВН за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени.