Kaufland България получи сертификат за спестени 119 тона въглеродни емисии през 2022 г. от компанията CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), част от Brambles group, която управлява глобална система за споделяне и повторно използване на оборудване. Количеството спестени емисии е в резултат на използването на многократни палети в логистичната дейност на веригата и се равнява на количеството, което би отделил един камион, за да обиколи земното кълбо три пъти.

Kaufland използва сините палети за многократна употреба на CHEP от над 10 години, през които партньорството на двете компании изгражда кръгова екосистема във веригата на доставките. Благодарение на това, че се употребяват многократно, използването на тези палети допринася за намаляване на емисиите и опазването на природните ресурси. Чрез тях ритейлърът успява да спести също над 110 тона отпадъци и да спаси от изсичане над 620 дървета.

"Сертификатът за устойчивост затвърждава ангажимента на Kaufland за опазване на природата и е пореден пример за начина, по който компанията намалява въздействието си върху околната среда", коментира Кремена Георгиева, мениджър "Корпоративни комуникации и CSR в Kaufland.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

Като част от действията на веригата в посока "зелена" логистика компанията извършва доставките до своите хипермаркети с камиони на природен газ. Друга мярка е използването на каси за доставка на плодове и зеленчуци, които са сгъваеми, 100% рециклируеми и за многократна употреба. Kaufland използва още и специално разработени за веригата сгъваеми метални палети, при които за укрепването на товарите се ползва много по-малко фолио заради стабилните им метални страни, а конструкцията им позволява всеки камион да бъде оптимално натоварен до пълния си капацитет, което води до по-малко обратни транспортни курсове и по-малко въглеродни емисии.

Борбата с изменението на климата е сред централните теми в политиката за устойчиво развитие на Kaufland. Компанията има за цел да постигне климатична неутралност най-късно до 2025 година, като стратегията и е да избягва, намалява и компенсира вредните емисии не само в обектите си, но и по цялата верига на доставките.

Повече за зелените практики на веригата вижте на kaufland.bg/klimat

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на Кауфланд България, UniCredit Bulbank, Cargotec, RÖFIX, Insaoil, GreenPoint Logistics, Toki.bg, Инвестбанк, Hitachi Energy.