Успешното управление на личните финанси изисква умения, знания и отговорност, които не винаги са лесни за придобиване. Спечелването на пари е трудно начинание, но управлението им още повече. Въобще - личните финанси са едно сложно уравнение, което изисква специфична експертиза.

Ето защо Money.bg създаде поредицата "Парични уравнения" в партньорство с финансовия експерт Лилия Димитрова, която е главен изпълнителен директор на Frontex International. В нея ще разглеждаме различни реални казуси, които засягат личните финанси на много българи, така че да бъдем полезни за тяхното разрешаване.

Казус №:2

25-годишният Стамен е професионален състезател по планинско колоездене. Той работи в голяма международна аутсорсинг компания, получава добра заплата, но и изплаща сериозен кредит. Претърпява инцидент по време на тренировка с велосипеда и от удара и едната му ръка се парализира частично, а другата - изцяло. Той вече не е трудоспособен и не може да изпълнява служебните си задължения, което не му позволява да обслужва кредита си. Открива начин за лечение на парализата в чужбина, но то отнема време и значителни допълнителни разходи. Така Стамен непреднамерено се оказва в списъка на недобросъвестните платци.

Съветът на експерта:

Лилия Димитрова, главен изпълнителен директор на Frontex International

Лилия Димитрова, главен изпълнителен директор на Frontex International

Случаят на Стамен далеч не е единствен. Не са редки ситуациите, в които хората срещат трудности при изплащането на задълженията си поради трудов или друг инцидент. В някои случаи последствията могат да са по-леки и временни, без да създадат финансов казус, но трябва да бъдем готови и за по-дълготрайни ефекти. За съжаление, никой не е застрахован. Затова, когато теглим кредит, трябва да калкулираме и риска от инциденти и да опитаме да предприемем някои превантивни стъпки:

  • Поинтересувайте се от условията и вида на обезщетенията, които бихте получили в случай на временна нетрудоспособност. Имайте предвид, че болничният, дължим от НОИ, покрива значителна част от месечния приход, но за кратък период от време. За удължаване срока на обезщетението следва сложна административна процедура, явяване на ЛКК и поредица от допълнителни стъпки. Затова, когато теглите кредит, е добре да пресметнете така месечната си вноска, че тя да бъде по силите ви, дори ако приходите ви намалеят или временно спрат.
  • Помислете за застраховка от злополука. На пазара има различни предложения, особено ако работата ви е свързана с по-високи нива на риск. Спортните застраховки също са вариант, който би бил ефективен в случаи, подобни на този на Стамен. Застраховките за лечение в чужбина за друг вариант, който е ефективен при по-тежки заболявания или инциденти
  • Преценете дали имате близки, които биха могли да ви съдействат за определен период от време в случай на инцидент. Разбира се, не бива да разчитате на тази опция, но все пак ще ви помогне при обмислянето на това колко голям и за какъв период кредит да изтеглите

Практиката сочи, че попадането в подобна ситуация често води до задлъжняване, тъй като потребителят трябва да се справи с физическото и с психологическото си възстановяване, както и да задели средства за лечение.

Какво да направя, ако наследството ми се окаже ... дълг?

Какво да направя, ако наследството ми се окаже ... дълг?

Много хора се оказват в ситуация да изплащат чужд дълг. Ето какви варианти има пред тях:

Споразумение с работодателя

Бихте могли да поговорите със своя работодател за ситуацията и да потърсите възможни решения. Той би могъл да ви предложи вариант, в който да продължите да работите под някаква форма и да получавате възнаграждение - друга позиция, по-лека работа, изпълняване на само част от работните ангажименти, на които инцидентът не би попречил или нови функции, за които бихте били трудоспособни. Случаят със Стамен бе именно такъв - въпреки невъзможността да работи на компютър, той продължи активно да участва във вътрешни срещи, с помощта на колегите си да представя презентации, да провежда обучения и да преговаря с клиенти.

Предоговаряне на условията по кредита

От ключово значение е да дадете знак на кредитора, че в живота Ви настъпва промяна, която, независимо от естеството си, може да бъде пречка да продължите добросъвестно да обслужвате кредита си. Кредиторът има интерес да получи обратно парите си, независимо, че в дадени обстоятелства този процес може да се забави. Затова е важно да го потърсите и да му разясните новата ситуация, след което двете страни заедно да обсъдят възможните варианти. Опитите да избегнете такъв разговор могат само да ускорят съдебните действия.

Преквалификация

Обмислете вариант да смените изцяло попрището, в което работите, в случай, че злополуката не позволява да продължите в досегашната си сфера. Има различни програми и курсове за преквалификация, като част от тях имат за цел не просто да проведат съответните обучения, но и се ангажират с намирането на най-подходящата за вас работа и длъжност.

Накратко:

Колкото и да е трудно да приемем, че инцидентът има и своите финансови измерения, това е факт, с който трябва да се справим. Днес Стамен е напълно възстановен и редовно погасява заема си. Той се справи със сложната финансова ситуация след поредица от консултации с нас, в които активно се търсеха решения на неговия казус. При достатъчно проактивност и добра воля от двете страни, може да не се стигне до съдебни действия, които биха били допълнително затруднение и разходи.

*името е променено

Вашите казуси и въпроси очакваме на имейл ask@frontex.bg