Светослав Пиралков работи в Райфайзенбанк (България) от 2002 г., като от 2003 г. заема поста началник отдел "Микробизнес". Той има над 17-годишен опит в банковата сфера с фокус върху финансирането на малкия и среден бизнес. Г-н Пиралков има магистърски степени по "Финанси" и "Аграрна икономика" от Университета за национално и световно стопанство. Владее английски език.

- Райфайзенбанк България подписа две споразумения с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по програмата COSME на Eвропейската комисия (ЕК) и едно гаранционно споразумение по програмата "Инициатива за малките и средни предприятия", както и такова по програмата "InnovFin". Г-н Пиралков, кои са приоритетните сектори, към които ще бъде насочено финансирането?

- И трите гаранционни споразумения са доста добри инструменти за подпомагане достъпa до финансиране на малкия и среден бизнес и микропредприятията. По тях няма точно дефинирани целеви отрасли или сектори, които да се кредитират. Така че, те обхващат почти цялата гама от сектори в икономиката. 

Има няколко сектора обаче, които по директиви на ЕК, са изключени и не могат да използват точно тези програми - това са земеделието, рибарството и горското стопанство. Тъй като те използват други европейски програми за финансиране, целта тук е да се избегне двойно подпомагане и облагодетелстване на тези сектори. За тях сме разработили алтернативна гама от възможности за финансиране при гъвкави и атрактивни условия, както и други линии за подпомагане финансирането на клиентите от всички браншове.

- Забелязали ли сте тенденция за по-голямо търсене от страна на едни браншове за сметка на други?

- Не бих казал, че има концентрация в някои от браншовете. Разбира се, основните сектори в икономиката, са и основните като активност при нас. Това са търговията, производството и земеделието (бел.ред.: тук се има предвид кредитирането на МСП като цяло, а не само по трите програми). Има обаче пропорционално разпределение навсякъде.

- Финансиране до каква сума може да получи една фирма и има ли изисквания за какво трябва да бъдат използвани средствата?

- Най-важното по програмите е не толкова ограничението по самата линия, а проектът на компанията - за какво е предназначен, какъв е размерът му и съответно какъв е капацитетът на дружеството да обслужва кредита. Така че, това е водещото при определяне на това каква сума може да получи една фирма.

Сумите зависят от сегмента на бизнеса. Например, при микрофирмите, максималният размер е 300 хиляди евро. За всеки един проект може да се намери подходяща схема, така че да може да бъде финансиран.

По тези линии условията се определят от регулациите и правилата за отпускане на кредити за банките. Целта на тези програми е част от ограниченията да бъдат намалени и съответно чрез тях по-голям брой фирми, които стандартно по-трудно биха получили кредитиране, да бъдат финансирани.

Да вземем например изискванията за обезпечение. С трите линии то е доста по-ниско и почти няма такава пречка пред компаниите да кандидатстват и да получат заем.

Светослав Пиралков

Източник: Райфайзенбанк

Светослав Пиралков

- Има ли Райфайзенбанк България опит с други подобни програми, насочени към МСП, и какво показва той?

- Ние сме от първите банки, които работят с тези програми. Стартирахме още през 2004 година. Тогава компаниите не бяха наясно как да се възползват. Преди да подпишем миналогодишните споразумения, сме финансирали над 11 хиляди индивидуални проекта и сме отпуснали над 400 милиона евро.

С времето хората наистина започнаха сами да търсят тези възможности. Особено голяма популярност през последните години получиха програмата JEREMY и линията за енергийна ефективност на KfW, ресурсът по тях беше увеличен на няколко пъти.

Новите програми от 2016 година са естествено продължение на стремежа ни да подкрепяме развитието на бизнеса. По тях за по-малко от два месеца вече сме финансирали над 50 проекта и получаваме многобройни запитвания.

-Колко време отнема одобрението за кредитиране по програмите?

- Реално след получаване на необходимата информация от клиента, в рамките на 5 до 10 дни той може да получи отговор по своето кандидатстване.

- По отношение на споразумението по програма "InnovFin" кои фирми са определят като иновативни?

- Тук хубавото е, че тази линия, също като другите, е широкообхватна. Изискването е фирмата да внедрява нещо ново - машина, производство, нова организация на работата, или да навлиза на нов пазар. Целта е с тези финансирания дружеството да стане по-ефективно, гъвкаво и по-успешно на пазара. Друг критерий за допустимост е предприятието да попада в категорията на бързоразвиващите се. 

Към момента голяма част от програмата е усвоена. Хубавото е, че по другите две линии също биха могли да се покриват иновативни проекти. Така че изчерпването на ресурса не значи, че отпускането на заеми в подкрепа на иновациите ще спре.