Знаете ли, че сериозен процент от американците не знаят какво е Годишен Процент на Разходите и как се изчислява?

Няма да омаловажаваме финансовата култура на живеещите в страната с едни от най-развитите финансови пазари в света и ще приемем, че подобен процент на българите също не са запознати с това понятие.

Финансовите институции са задължени да оповестяват годишния процент на разходите по кредитните си продукти или така популярния ГПР. А вие знаете ли какво е това и как се изчислява?

Годишният процент на разходите по кредита (ГПР) показва действителното оскъпяване на всеки един кредит, като към лихвения процент по кредита се добавят всички останали разходи, настоящи и бъдещи, свързани с него.

ГПР е общата цена на кредита за потребителя, изразена като годишен процент от сумата на отпуснатия и редовно обслужван кредит.

При изчисляване на ГПР се включват всички задължителни такси за сметка на клиента, свързани с отпускането на кредита, като например - такса одобрение; застраховка живот; комисионна за обработка; такса оценка имот (ако е част от услугата на банката); застраховка имот (също ако е предоставена от банката) и др.

Това съотношение, дава възможност да има един общ стандарт, който да се използва от потребителите, за да могат лесно да сравняват офертите по кредитите на различните финансови институции.

ГПР до голяма степен ограничава възможностите на финансовите институции да спекулират с подвеждащи потребителите реклама, като например да промотират ниски лихви по определени продукти, след което да налагат сериозни такси и комисиони, които оскъпяват кредитните продукти (широко използвана практика преди няколко години).

Как да изчислявате разхода си за един кредит на база на процентa ГПР?

Ето един пример. Имате кредитна карта с ползван лимит от 2000 лева. Годишният процент на разходите по картата е 15%.

Разделяте този годишен процент на разходите на 365 (дните в годината). 15%/365 и получавате 0.04%. След това умножавате този процент по 30 (дни в месеца). Полученият резултат умножавате по сумата на ползвания кредит, в случая 2000 лева. И получавате 24 лева. Това е месечния ви разход за лихви, такси и комисиони по кредита ви.

Сега, ако вноската по кредитната ви карта е 2% от ползваната сума, или 40 лева на месец, то 24 лева от тях отиват за лихви, такси и комисиони и едва 16 лева за покриване на главницата.

Ниската сума, която отива за покриване на задължението, е и основната причина да се говори за "вечна спирала на задлъжнялостта", или това, че ще са ви нужни години, за да покриете това скъпо задължение с ГПР, значително над това на потребителските кредити, например.