Да живеете без кредити е съвет, който не един и двама велики инвеститори дават на всички, които искат да успеят по пътя към финансова независимост. Под финансова независимост разбирайте - възможността безпроблемно да посрещате всички свои нужди и желания.

Този съвет обаче, като че ли звучи много по-лесно, отколкото да се спазва. Защото спазването му изисква жертви с начина и стандарта ни на живот. Защото хората искаме да потребяваме. Често искаме да потребяваме сега, без да се налага да чакаме да спестим за покупката, която планираме.

И така, нерядко попадаме в състояние на свръхзадлъжнялост. Тоест, взели сме повече кредити от това, което можем да си позволим да връщаме, за да направим покупки, които не е съвсем сигурно, че са ни били нужни.

Не случайно, независимите финансови консултанти винаги започват със следните два съвета - "живейте под възможностите си" и "плащайте първо на себе си". А това включва - да не правите импулсивни покупки; да пестите и да разполагате със средства, за да посрещате спокойно наложителни покупки, без да прибягвате до кредити.

Относно неразумното потребление, само ще припомня примера с това, че съгласно закона на Парето, ползваме 20% дрехите в гардероба си, в 80% от времето. Припомнете си това следващия път, когато си купите импулсивно дреха от мола!

С колко ще поскъпнат кредитите ви при 1% повишение на лихвите?

С колко ще поскъпнат кредитите ви при 1% повишение на лихвите?

Увеличението може и да е по-голямо

Цената на кредитите е далеч по-голяма от това, което е на повърхността, тоест лихвата и другите разходи, които ще платите във връзка с тегления кредит.

Кредитите и другите задължения имат едно "алтернативна цена", за която малко хора се замислят. А това е цената на бъдещо финансиране! Няма значение дали то ще е необходимо за покупка на имот, за разработване на собствен бизнес, или пък за инвестиции, които да Ви носят по-висок от инфлацията доход и да запазват стойността на Вашите спестявания във времето.

Как да определите колко дълг можете да си позволите?

За да определите какъв дълг можете да си позволите, който често макар и не препоръчителен, може да е основен източник на средства за покупка, която наистина смятате, че Ви е нужна, трябва да се обърнете към нещо друго - размерът на доходите Ви.

Не случайно, когато банките разглеждат исканията за кредити, когато определят платежоспособността на потенциалните кредитополучатели, се обръщат именно към това съотношение. Защото това съотношение до голяма степен и на база на голяма статистическа информация, им сочи до колко може да се приеме, че ще можете да покривате безпроблемно задълженията си.

Какво е това съотношение и как се формира?

Съотношението дълг-доход сочи какъв е размерът на задълженията Ви (най-често на база месечни вноски) съотнесен към доходите (отново на месец). Като цяло, експертите съветват да държите това съотношение под 43%.

Ако искате да имате достъп до кредитен ресурс обаче, то това съотношение трябва да е много по-ниско. Според някои консултанти е добре съотношението да е при 20%, други посочват като граница 28%.

Лихвите по потребителските заеми растат, при ипотечните - спадат

Лихвите по потребителските заеми растат, при ипотечните - спадат

Средните лихви по депозитите продължават да намаляват

И докато няма точно определен процент, имайте предвид, че колкото по-голямо е съотношението, толкова по-малък достъп до финансиране ще имате в бъдеще и може да срещате по-големи трудности при покриване на задълженията си. Особено, ако има период, в който останете без доходи!

И един пример. Да кажем, че имате доход в размер на 2000 лева на месец. Ако целите съотношение дълг-доход от 43%, това означава, че сумарно вноските по всичките Ви кредити не бива да надвишават 860 лева.

И тук започват вариациите...

Не само съотношението е важно, само по себе си, но също така и срочността на задълженията. Защото някои задължения могат да са на по-малка стойност, но пък разпределени за по-кратък срок и месечните вноски по тях да са по-високи.

От друга страна, ако сте теглили ипотечен кредит за 25 години например, то по-малка по размер месечна вноска, може да се превежда, като далеч по-голям теглен кредит!

Няма еднозначен отговор кой от двата варианта е по-добър. При първия, при по-краткосрочните кредити, е много вероятно да става въпрос за малко по-скъпи заеми. Това е цената обаче, на възможността кредитополучателите да могат да ги изплатят по-бързо и с по-малки усилия задълженията си и да имат възможност да посрещнат по-наложителни нужди в бъдеще с по-големи кредити.

По-дългосрочните кредити, обикновено са с по-ниска цена и се ползват за по-значителни по размер покупки (като покупката на имот, или автомобил например). Когато ги правите обаче, трябва да си дадете много добра сметка за бъдещите си планове, защото те намаляват сериозно възможността Ви за по-значително по размер допълнително финансиране, в един по-дългосрочен план.

Как да определите срока на ипотечния си кредит?

Как да определите срока на ипотечния си кредит?

Няколко важни неща, които трябва да знаете, преди да вземете такова решение

Начините за намаляване на съотношението дълг-доход, за да подобрите възможностите си за финансиране в бъдеще са два - като повишите месечния си доход, или като намалите задълженията си.

Как най-ефективно да намалите задълженията си?

Според изследователи от Харвард, има един ефективен начин за намаляване на задлъжнялостта. И това е "ефекта на снежната топка". Тоест концентрирано насочване на усилията на длъжниците към задължения с по-малък баланс, вместо към такива с по-високи лихви.

Това, може да се каже, че на пръв поглед е напълно противоположно на здравата логика... След серия от експерименти обаче, с виртуални дългови, специалистите стигат до извода, че факторът с най-голямо въздействие за това колко усилия са полагали участниците за заличаване на дълговите си е не размера на сумата, която са връщали, а това колко е оставало задължението след това и с какъв процент са го намалявали след вноската.