Дама на 30 години, жител на средно голям град - Панагюрище, Пазарджик или Кърджали, с размер на задължението до 10 хил. лв. Това е най-масовият профил на клиентите, които плащат редовно просрочените си задължения, показва проучване на Агенция за събиране на вземания (АСВ), част от норвежката B2Holding. АСВ е сред най-големите компании за изкупуване на вземания в България, а B2Holding - в Европа, където оперира в 23 страни.

Проучването е направено на база данните от над 400 хил. задължения на физически лица, обработвани от АСВ. Данните обхващат периода 1 януари 2018 - 1 април 2019 г.

За пръв път има промяна в навиците за плащане, наложили се в последните години, разкрива изследването. Ако доскоро най-масовата група добри платци бяха на възраст 50-60 години, към момента тя се измества към по-младите - на 25-29 години. Вътрешното проучване на АСВ показва запазване на тенденцията жените да са по-дисциплинирани финансово от мъжете - дамите са с около 30% по-редовни в обслужването на дълговете си в сравнение с мъжете.

Ново поколение

Изместването на възрастовата група към по-младите до голяма степен се дължи и на подобряващата се икономическа обстановка в страната и значителното намаляване на процента безработица в последните няколко години, отбелязват от АСВ. По данни на НСИ безработицата е намаляла от 11.8% през 2013 г. до 6.1% през 2018 г. Важен фактор е и промяната в начина на мислене на по-младото поколение. Те все по-добре разбират важността от навременното обслужване на задълженията си и как това се отразява върху кредитния им профил. Следващата най-добра група клиенти, погасяващи своите задължения, остават хората в пенсионна възраст и по-специално групата между 69 - 72 години. По-възрастните като цяло задлъжняват много по-рядко и при тях е малка вероятността изобщо да изпаднат в просрочие.

Статистиката на АСВ сочи, че има по-голяма вероятност за редовно плащане, ако длъжникът е от средно големите населени места или градовете с жители между 10-50 хил. души.

Пловдивчани - по-добри платци от столичани

"Добри платци" преобладават в градовете Панагюрище, Пазарджик и Кърджали, а от големите градове на първо място е Пловдив. Вторият по големина град в България и като цяло Южен Централен регион надминават сериозно София като местоживеене на "добрия платец". В другата крайност стоят места като Луковит, Кнежа, Берковица, Видин, Добрич, Бяла Слатина, Провадия.

Най-често "добрите" длъжници са тези със стоков кредит, отпуснат за покупка на конкретен продукт. Добре се движат погасяванията по кредитни карти и потребителски заеми до 10 хил. лв . Все още задлъжнелите клиенти продължават да обслужват с най-нисък приоритет просрочените си сметки към телекомуникационни оператори, включващи мобилни услуги, телевизия, интернет, мобилни устройства.