Публикуваната на 28 януари 2019 г. статистика на БНБ показва, че лихвите по потребителските кредити в левове продължават бавно да нарастват. Последните данни са за месец декември 2018 година и според тях средната лихва по новоотпуснати потребителски заеми в национална валута е 9.08% годишно. Месец по-рано - през ноември, тя е била 8.67%, а преди година - през декември 2017-а - 8.85 процента.

Всъщност нивото на средната лихва по новоотпуснатите потребителски заеми за декември 2018-а е най-високото от близо две години насам. То не е следствие от поскъпването на привлечените средства, с които работят банките. Напротив, според статистиката на БНБ лихвите по депозити и сметки на гражданите и фирмите в банките продължават макар и бавно да намаляват.

По-високите лихви по новоотпуснатите потребителски заеми по-скоро отразяват опасенията на банкерите за предстоящо влошаване на платежоспособността на населението поради забавяне на ръста на икономиката и увеличаване на разходите за живот - плащания за комунални услуги, транспорт и някои основни хранителни стоки.

При жилищните заеми в левове може да се каже, че движението на лихвите надолу е загубило инерция и те се установяват на едни стабилни нива. През декември 2018 г. средният им размер е 3.25% годишно, докато месец по рано той е бил 3.24 процента.

Тенденциите в движението на лихвените равнища се потвърждава и от движението на средния размер на годишните проценти на разходите по потребителските и жилищните заеми (ГПР), които отразяват реалната цена на кредитите. При потребителските левови заеми средния ГПР за декември 2018-а е 11.39% - с 0.61 процентни пункта повече в сравнение с ноември, а при жилищните заеми в лева ГПР е 3.57% - почти без промени в сравнение с ноември 2018-а.

Добре е да се припомни, че заради променените методики за определяне на плаващите лихвени индекси по банковите левови кредити за населението, които влязоха в сила от средата на миналата година заради изчезването на СОФИБОР, значимо повишаване на лихвите по заемите за населението в левове може да има само след увеличаване на лихвите по привлечените средства - депозити и сметки. Такова значимо увеличение обаче може да се очаква само ако ЕЦБ увеличи своите лихви или по други причини ресурсът в евро поскъпне.