Германската група Aurubis AG е подписала договор за придобиването на белгийско-испанската Megallo Group, съобщиха от компанията. Сделката ще бъде финансирана без увеличение на капитала. Приключването й е обект на одобрение от антитръстовите органи на ЕС и се очаква да края на годината.

Metallo е технологичен лидер в рециклирането и рафинирането, специализиран в извличането на цветни метали от комплексни материали с по-ниско метално съдържание. През финансовата 2018 година групата е генерирала приходи от около един милиард евро.

Придобиването на белгийско-испанската група Metallo засилва портфолиото на Aurubis, особено в ключовите метали мед, никел, калай, цинк и олово. Сделката е в синхрон с инвестиционния проект "Комплексна металургия на бъдещето" (Future Complex Metallurgy), чрез който Aurubis ще преработва по-голям обем сложни суровини.

Бизнес моделът на Metallo е "без отпадъци": преработване на материалите в продукти, които се връщат отново в цикъла на потребление. Това ще увеличи приноса на Aurubis към устойчивостта и кръговата икономика.

"Благодарение на тенденции като електронна мобилност, интелигентни домове, дигитализация и възобновяеми енергийни източници, количеството и сложността на вторичните суровини ще се увеличат. Експертизата на Metallo и тяхното специфично ноу-хау в металургията осигуряват отлично допълнение към предимствата на Aurubis, казва Юрген Шахлер, главен изпълнителен директор на групата.

Групата Metallo има 530 служители в производствени звена в Белгия и Испания. Компанията, основана през 1919 г., разработва процеси за рециклиране на мед, калай и олово от сложни суровини с ниско съдържание на метали и инвестира в иновативни технологии за производство с нулев отпадък.

Aurubis e водеща международна група за производство на цветни метали и най-големият преработвател на мед в света. "Аурубис България", част от групата, стопанисва медодобивния завод в Средногорието и е втората по големина компания в България.