Два от разпознаваемите доставчици на автомобилни части обединяват сили. След като още през лятото стана ясно, че българската "Елит Кар" иска да придобие контрол върху "Ауто Кели България", сделката вече вписана и в Търговския регистър.

Пазарът на части за автомобили на дребно и едро в България, който се оценява на 1,7 милиарда лева към 2017 г., е разпокъсан и с много участници и Комисията за защита на конкуренцията, която одобри сделката, не очаква тя да се отрази значително.

Купувач е варненската "Елит Кар", собственост на Златин Тотин и Любомир Начков, които притежават равни дялове от нея. Търговецът работи от над 15 години и има 35 обекта в цялата страната. Освен това групата извършва и сервизни услуги. "Ауто Кели" има 147 служители към края на миналата година, а "Елит кар" - 283. Най-вероятното развитие в краткосрочен план е за запазване на обектите на "Ауто Кели", предвид и посочената от КЗК оценка, че първата оперира в сегмента "ниско качество - ниска цена", докато българската компания е позиционирана в сегмента на по-качествените авточасти.

Придобиваното дружество "Ауто Кели България" бе еднолична собственост на чешката Auto Kelly, която пък преди няколко години премина под контрола на публичния гигант LKQ Corporation, търгуван на NASDAQ. В рамките на сделката 100 процента от дяловете на "Ауто Кели България" преминават под контрола на купувачите, а Auto Kelly ще получи 20 процента от обединения бизнес.

Сделката е благоприятна и за двете страни, коментират от LKQ, като доставчиците в България ще продължат да са клиенти на американския гигант. "Елит Кар" пък има по-голямо присъствие и разпознаваемост на българския пазар.

В същото време "Ауто Кели България" реализира отрицателни резултати през последните години. Дружеството има общо близо 11 милиона лева текуща и непокрита загуба за последните години, а задълженията възлизат на 24 милиона лева. Наличната стока към края на 2018 г. е била за почти 10 милиона лева, а приходите от продажби през същата година възлизат на почти 24,5 милиона лева. Така собственият капитал е бил отрицателна величина - минус 10,755 милиона лева - вследствие на което компанията-майка от Чехия е била принудена да трансформира предоставения заем от 11,665 милиона лева и търговски вземания от него в размер на 10,282 милиона лева в собствен капитал.

От друга страна "Елит кар" е по-голямото и по-успешно дружество. Компанията има общо 25 милиона лева неразпределена печалба, от които 3,5 милиона лева през 2018 г. Приходите от продажби възлизат на над 68 милиона лева годишно.