Банка Пиреос България АД и Българска банка за развитие АД подписаха споразумение по програма „Напред“ за индиректно нисколихвено финансиране на българския бизнес, съобщиха от двете финансови институции.

Банка Пиреос България АД ще получи ресурс от 20 милиона лева,  чрез който фирми от сегмента на микро, малките и средни предприятия ще имат достъп до оборотни и инвестиционни кредити   с изключително атрактивни условия. Максималният размер на кредита  е 3 милиона лева, а годишният лихвен процент  не може да надвишава  размера на 3МEURIBOR+ 4,7%.  Кредитополучателите не дължат такса за управление на кредита.

Програма „Напред“ дава възможност за облекчаване на изискванията към кредитополучателите за допълнително обезпечение ,  тъй като  ББР участва и в споделянето на риска на банката при кредитирането на фирмите.

Чрез новото партньорство между двете финансови институции Банка Пиреос  България показва своята ангажираност и подкрепа за развитието на българския бизнес с цел неговото конкурентноспособно  и устойчиво развитие.