Комисията за защита на конкуренцията разреши Българската банка за развитие да влезе като акционер в Първа инвестициона банка. Антимонополният орган реши, че сделката не представлява концентрация по смисъла на закона, като така дава зелена светлина. Придобиването на дял от страна на държавната банка в ПИБ има и предварително одобрение от Българската народна банка.

Първа инвестиционна банка увеличи капитала си със 195,4 млн. лв. след препоръка на Европейската централна банка. Изпълнението на препоръката бе последното препятствие пред влизането на България в т. нар. "чакалня на еврозоната".

В рамките на увеличението на капитала ББР придобива 18,35% от банката срещу близо 140 млн. лв. Като акционер със 7,87% влезе и Valea Foundation на чеха Карел Комарек.

От Комисията за защита на конкуренцията посочват, че след увеличението мажоритарните акционери Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев ще притежават по 31,35% от капитала на банката, като така ще запазят контрол над нея. Заради това и няма нужда от разрешение по смисъла на закона. Такова ще е нужно, ако някой от настоящите мажоритарни акционери "постигнат споразумение за упражняване на съвместен контрол с някой от новите миноритарни акционери и/или настъпи промяна в разпоредбите на действащия към момента Устав по начин, който ще доведе до промяна в упражнявания контрол", казват от КЗК.