Първата софтуерна компания на БФБ - "Бианор Холдинг", обяви, че е подписал окончателно споразумение за придобиване на 100% от българската GotoAdmins. Това е бързо развиваща се ИТ компания с тясна специализация в областта на DevOps, миграция и управление на облачни услуги и дигитална трансформация.

Компанията разработва и управлява персонализирани инфраструктурни решения за стартъпи и малки и средни предприятия. GotoAdmins си партнира активно със световни лидери в областта на ИТ инфраструктурата и свързаните с нея услуги, като Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud и Digital Ocean.

Очаква се след окончателното финализиране на сделката, настоящите собственици на GotoAdmins да станат значими акционери в "Бианор", а компанията да запази своя бранд, мениджмънт, стратегия, екип и фокус. GotoAdmins ще оперира като независима компания в холдинга по модела на другите дружества в групата - "Бианор Сървисиз", "ITIDO" и "Databreathe".

"Сделката с GotoAdmins е важна стъпка от изпълнението на нашия план за растеж," казва Спартак Кабакчиев, оперативен директор на "Бианор Холдинг".

Българският софтуерен пазар се консолидира: "Бианор Холдинг" придобива ITIDO и Databreathe

Софтуерният пазар у нас се консолидира: Български холдинг придобива бизнеса на двама от конкурентите си

Двете компании ще оперират до голяма степен като независими дъщерни компании в холдинга

Той подчертава, че GotoAdmins специализира в много актуална област и ще допринесе за повишаването на капацитета на групата чрез разширяване на кръга от предлагани услуги.

"Моделът на компанията за достигане до нови клиенти чрез партньорства с големите облачни доставчици се различава от този на останалите компании от групата и това ще доведе до допълнителна диверсификация на търговските канали," допълва Кабакчиев .

"За нас в GotoAdmins присъединяването към групата на "Бианор" е възможност да влезем в нов етап от развитието на компанията. Вярваме, че то ще ни даде достъп не само до нови клиенти и проекти, но и възможност за споделяне на ценен търговски и административен опит", коментираСтоян Петков, съосновател и управител на GotoAdmins.

Това е третата сделка за придобиване, която "Бианор Холдинг" реализира в рамките на последните шест месеца, като част от стратегията на групата за допълване на органичния растеж с консолидация на други успешни български софтуерни компании.

Бианор Холдинг прави сток-сплит и разширява Съвета на директорите

Първата софтуерна компания на БФБ прави сток-сплит и разширява Съвета на директорите

Извънредното ОСА ще гласува разпределяне на част от неразпределената печалба на Дружеството