Един от най-големите производители на цимент и бетон в страната"Холсим България" АД планира да придобие изцяло "Транспорт строй" АД. Това става ясно от съобщение за искане на концентрация от "Холсим България" АД, постъпило в Комисията за защита на конкуренцията.

"Транспорт строй" АД също осъществява дейност на пазара на производство и продажба на бетон на територията на София и околността. Компанията разполага с около 30 служители. По предварителни данни за 2021 г. дружеството реализира оборот от над 9 млн. лева.

"Целта на планираната сделка е придобиване на 70% от капитала на "Транспорт строй" АД", разясниха  за Money.bg от "Холсим България" АД. От съществено значение в случая е, че придобиващото предприятие "Холсим България" АД вече упражнява контрол върху придобиваното предприятие посредством притежаваните от него 30% от акциите от капитала на дружеството, както и чрез участието на г-н Росен Папазов - изпълнителен член на УС на "Холсим България" АД в Съвета на директорите на "Транспорт строй" АД.

Изпълнителният директор на А.В.Билдингс влиза в надзорния съвет на Холсим България

Каква е целта на концентрацията?

Планираната концентрация цели придобиването на пряк контрол от страна на "Холсим България" АД върху "Транспорт строй" АД като съществуващият съвместен контрол ще се трансформира в едноличен.

В резултат на осъществяването на планираната концентрация се очаква да се запази изцяло, без промяна, извършваната от придобиваното предприятие дейност по производството и продажба на бетон и бетонови изделия на територията на София и околността.

"Сделката ще позволи последващо вливане в "Холсим България" АД, което ще доведе до по-ефективно управление и намаление на административно-управленските разходи", отбелязват от компанията.

Бетоновите възли на купувача и на придобиваното предприятие се намират в двата края на София, съответно -  в кв. "Надежда" и в кв. "Дружба". Чрез въвеждане на единен център за приемане и изпълнение на поръчките ще се оптимизират транспортните разстояния и като резултат ще се снижат оперативните разходи.

"Една от най-важните ни стратегически цели за бъдещето като компания е да продължим да допринасяме за кръговата икономика и устойчивото развитие на обществото чрез обогатяване на портфолиото си от въглеродно неутрални или "зелени" продукти във всички свои бизнес сегменти - цимент, бетон, рециклирани инертни материали и продукти за пътна стабилизация. Вярваме, че строителството на бъдещето трябва да се базира на такива продукти, за да отговори на предизвикателствата пред климата и увеличаващата се екологична осъзнатост на потребителите", коментираха още от "Холсим България".

Акционер на Република Холдинг влиза в надзорния съвет на Холсим България

Друг важен стълб от стратегията на компанията е ускоряването на дигиталната трансформация на строителния бизнес чрез въвеждане на технологии и решения за по-интелигентно и достъпно строителство. "Холсим" е първата компания в България, която отвори онлайн магазин за продажба на бетон.

Как повлия пандемията на сектора?

Пандемията отправи сериозно предизвикателство към бизнеса, което изискваше да бъдат предприети бързи и решителни мерки за защита здравето на служителите и жизнеспособността на бизнеса. Ситуацията се усложни още повече в средата на миналата година след драстичния скок в цените на горивата и енергоносителите, който засегна сериозно предприятията от материалния сектор и доведе до значително нарастване на производствените разходи във всички сегменти.

Холсим доставя бетон за новата ко-генерация на ЕВН в Пловдив

"Относно тенденциите на пазара, отчитаме като благоприятен факта, че жилищното строителство се запазва на устойчиви нива. Надяваме се, планираните проекти в сферата на инфраструктурното и промишленото строителство да продължат да се изпълняват по план и като цяло ситуацията да се подобри след възстановяване на икономическата активност в страната", коментираха още от "Холсим България".