Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) даде разрешение на "Ей Ай Съркъл Бидко" Лимитид да придобие на 100% от дяловете и пряк едноличен контрол върху "майПОС Уърлд" Лтд., заедно с предприятието, контролирано от него.

Данните от регулатора сочат, че "Ей Ай Съркъл Бидко" Лимитид е учредено единствено за целите на придобиването и управлението на дяловото участие в "майПОС Уърлд" Лтд. и не извършва друга дейност, включително на територията на България. Краен контрол върху придобиващата компания се упражнява от групата Адвент.

Придобиваното предприятие "майПОС Уърлд" Лтд. има дейност у нас и тя се изразява в продажба на едро и дребно на ПОС терминали, онлайн платежни решения, приемане на картови плащания от търговци (merchant acquiring) и издаване на платежни карти на територията на ЕИП, Швейцария и Обединеното Кралство. Компанията има регистрирани у нас две фирми - "МАЙПОС ТЕХНОЛЪДЖИС" ЕАД - Варна и "МАЙПОС СЪРВИСИЗ" ЕООД - Варна, което се занимава с внос и износ на електронни мобилни устройства в това число ПОС терминали, резервни части и аксесоари.

КЗК разреши на "Софарма Трейдинг" да придобие 9 аптеки в София, Перник, Радомир и Дупница

"Зелена светлина": Най-голямата фармацевтична компания в България купува аптеки в 4 града

Сделката по придобиването предстои да бъде приключена

Според уведомлението от "Ей Ай Съркъл Бидко" не се очаква операцията да окаже въздействие върху продуктово-географски пазари в страната. От компанията посочват, че сделката представлява инвестиционна възможност, която е в пълно съответствие със стратегията на Адвент за инвестиране в атрактивни технологични компании с цел увеличение на стойността на бизнеса им.

Групата Адвент e реализирала оборот през 2022 г. в България чрез редица свои дружества в сферата на фармацията, IT решения за здравеопазването, химическата промишленост, козметични продукти, енергиен сектор, хранително- вкусова промишленост, финансова сфера, отбрана и сигурност, товароподемна техника и други.

КЗК задълбочено ще проучва сделката за SDI

КЗК задълбочено ще проучва сделката за голям БГ застрахователен брокер

Ще се окажат ли с един собственик двата най-големи застрахователни брокера у нас