Комисията за защита на конкуренцията започва задълбочено проучване относно намерението на "Юнилинк България" да придобие едноличен контрол върху "ЕС Ди Ай Груп" (SDI), обявиха от антимонополния орган.

Сделката е важна, защото при "зелена светлина" от КЗК двата най-големи застрахователни брокера у нас - I&G Brokers и SDI, ще се окажат с един и същи собственик. Става дума за финтех компанията Acrisure, която у нас влиза през полското си подразделение Unilink. По данни на Комисията за финансов надзор SDI и I&G имат общ премиен приход от дейност у нас за 2022 г. в размер на над 300 млн. лева.

SDI ще бъде придобита от финтех компанията Acrisure

Най-големият застрахователен брокер в България ще има нов собственик

Купувачът притежава и I&G Brokers

КЗК прави подробен анализ на пазара преди и след евентуално сливане на двете компании. Съвкупният им пазарен дял за 2022 г. се изчислява на 15,61%, при положение, че останалите по-големи играчи ("Марш", "Амарант България" и "Брокер Инс") са с по около 4 на сто. Подобна е ситуацията и при основните застраховки, предлагани от брокерите - новото обединение би имало неколкократно по-голям пазарен дял от конкурентите си.

"Комисията установи, че структурата на пазара е силно раздробена с ясно диференцирани продукти. Консолидираният пазарен дял на участниците в концентрацията многократно ще изпревари този на останалите основни участници на пазара, като на практика има потенциал да доведе до концентриране на пазара и до съществено предимство пред останалите конкуренти. Предвид гореизложеното и в резултат от извършената оценка Комисията стига до извода, че нотифицираната сделка поражда сериозни съмнения за съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на съответните засегнати пазари в резултат на осъществяването й", пишат от КЗК.

Застрахователните брокери SDI и I&G Brokers ще имат един собственик - финтех компанията Acrisure

За по-малко от половин година: Американска компания придобива двата най-големи застрахователни брокера в България

Сделката засяга стотици хиляди български клиенти

Отбелязва се и че SDI е разпознаваемо име на пазара, включително - с награди от потребителски класации, а също така и предлага специални продукти в партньорство с водещи застрахователи: "С оглед предлагането на новаторски за пазара продукти предприятието се явява важна конкурентна сила и може да се очаква, че в резултат от елиминирането на конкуренцията на "Ес Ди Ай Груп" АД от страна на придобиващата група, конкурентната динамика на съответния засегнат пазар ще бъде значително възпрепятствана".

От антимонополния орган подчертават, че "наличието на трайни взаимоотношения с лидерите сред застрахователните компании, може да се приеме, че участниците в сделката имат възможност да договарят по-добри условия и цени и/или да предлагат допълнителни отстъпки за собствена сметка".

Именно затова КЗК ще проучва отношенията между брокери и застрахователи, както и тези между брокери и клиенти - физически лица или фирми.