За по-малко от половин година международен финтех гигант ще придобие двата най-големи застрахователни брокери в страната. Водещият играч на пазара "Ес Ди Ай Груп" АД (SDI) предстои да бъде придобит от американската финтех компания Acrisure, която от 2021 г., която е мажоритарен собственик на втория най-голям брокер - "Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс" ООД (I&G Brokers).

В края на 2022 г. най-големите застрахователни брокери у нас са, именно SDI и I&G Brokers. Те са реализирали премиен приход, съответно от 148 млн. лв. и 143 млн. лв., сочи справка в статистиката на Комисията за финансов надзор.

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е постъпило уведомление, според което на "Юнилинк България" ЕООД иска да придобие едноличен пряк контрол върху SDI. Сумата по сделката не се споменава, но в официалното съобщение на SDI се подчертава, че мениджърският екип и стратегията на застрахователния брокер ще бъдат запазени и компанията ще се "възползва от глобалното присъствие и международен опит на Acrisure".

SDI ще бъде придобита от финтех компанията Acrisure

Най-големият застрахователен брокер в България ще има нов собственик

Купувачът притежава и I&G Brokers

Купувачът "Юнилинк България" е учреден и извършва дейност на територията на България единствено с цел управление на дяловото участие на Унилинк С.А. в капитала на I&G Brokers.

SDI е основана в началото на 2004 г. от екип с дългогодишен професионален опит в областта на застраховането. От 2012 г. компанията е застрахователен брокер №1 по данни на Комисията за финансов надзор, като обслужва годишно над 650 000 клиента. Компанията е печелила четири пъти първото място в конкурса "Застрахователен брокер на годината". От 2014 г. SDI е обявявана девет поредни пъти за любима марка на българите в единствената по рода си потребителска класация "Любимите марки" в категорията "Застрахователни брокери". От 2019 г. компанията е отличавана в същия конкурс с призово място и в категориите "Иновативни марки", "Любим работодател", "Финансова институция" и "Българска марка".

I&G Brokers e международен застрахователен и презастрахователен брокер, част от групата на Unilink S.A, Полша. Компанията предлага широка гама от застрахователни продукти в обхвата на Общото застраховане, Животозастраховане и доброволно здравно застраховане. Към I&G Brokers има 230 офиса в цялата страна.

Припомняме, че в началото на май 2023 г. стана ясно, че I&G Brokers ще се присъедини към американския си колега Acrisure. Причина за обединяването, която беше посочен тогава беше: "за да ускори растежа и глобалното лидерство в дистрибуцията на застраховки".

I&G Brokers, част от групата на Unilink, се присъединява към Acrisure

Един от най-големите български застрахователни брокери се присъединява към американски финтех гигант

През 2021 година най-големият полски застрахователен брокер Unilink придоби мажоритарен дял в българската компания

Acrisure е глобална финтех компания, която оперира в 21 държави и реализира годишни приходи от над 4 милиарда щатски долара.

Само за последните 8 години Acrisure e пораснала над 100 пъти, като от 2017 година насам осъществява средно на година над 100 сделки по сливания и придобивания. Сред тях са Safety Broker в Румъния и Молдова и Insia в Чехия и Словакия. Сегашната сделка е през полското ѝ подразделение Unilink, което е мажоритарен собственик на I&G Brokers.

Очаква се КЗК да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка. Очаква се сделката да бъде финализирана до края на септември 2023 г.