Община Търговище обявява публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под аренда на общински земеделски земи. Имотите, включени в търга, са 508 на брой и се намират в 46 различни населени места в общината, съобщиха от общинското ръководство.

2755 дка ниви се отдават за отглеждане на полски и зеленчукови култури, за срок от пет стопански години.

За същия период от време (5 години) се отдават други 240 дка земи за отглеждане на трайните насаждения.

207 дка имоти, заети сега с храсти, пък се отдават за срок от 30 стопански години, с цел почистване и създаване на трайни насаждения от семков, костилков или черупков вид (овощни дървета).

Търгът ще се проведе в два последователни дни - на 13 и 14 юни. Като преди това желаещите да участват в търга трябва да са внесли депозит от 10% от началната тръжна цена, уточняват от община Търговище.

В кои областни градове у нас са сключени най-малко имотни сделки в началото на 2020-а?

В кои областни градове у нас са сключени най-малко имотни сделки в началото на 2020-а?

Сливен, Перник, Търговище и Шумен отчитат най-рязък спад на сделките с имоти на годишна база