Българската народна банка (БНБ) издаде предварително одобрение за прякото придобиване от белгийската компания собственик на СИБАНК на 99.91% от капитала на "Обединена българска банка" АД, съобщиха от институцията. В резултат на сделката двете банки ще се слеят и ще се превърнат в третата най-голяма банкова институция у нас.

В края на април месец разрешение даде и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

КЗК одобри сливането на две големи банки

КЗК одобри сливането на две големи банки

Новата институция става трета на пазара

"Предварителното одобрение е издадено при условията на поетите от ангажименти за осигуряване на стабилно и надеждно развитие на "Обединена българска банка" АД, като при запазване на нейния бизнес модел ще бъдат въведени груповите политики, прилагани от "КЕЙ БИ СИ Банк" НВ в рамките на групата "КЕЙ БИ СИ Груп", уточняват от БНБ.

В края на декември 2016 г. "Кей Би Си Груп HB" обяви, че купува ОББ - четвъртата по големина банка в България. Тя бе собственост на "Национална банка на Гърция" АД. Белгийското дружество притежава и "СиБанк" в България, както и "ДЗИ Застраховане" от 2007 г.

Още в началото на януари т.г. Йохан Тейс, главен изпълнителен директор на КВС, обяви, че се планира сливането на ОББ и "СиБанк", а главният изпълнителен директор на последната - Петър Андронов, ще поеме управлението на новата банка. След сливането тя ще бъде на трето място в България и ще разполага с най-голямата клонова мрежа - малко под 300 клона.

По данни от БНБ към 31.12.2016г. ОББ има 7.42 % дял от сумата на активите в банковата система, като заема 4 място. СИБанк има 3.37 % дял от сумата на активите и заема 10 място. След осъществяване на сделката, обединената група ще има дял от 10.79% от сумата на активите и ще заеме 3-то място, измествайки "Първа инвестиционна банка" АД.