"Обединена българска банка" АД ще има нов собственик. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е одобрила сделката без допълнителни условия. Решението е взето на 11 април, а след изтичане на срока за уведомяване и обжалване бе публикувано на интернет страницата на регулатора.

В края на декември 2016 г. "Кей Би Си Груп HB" обяви, че купува ОББ - четвъртата по големина банка в България. Тя бе собственост на "Национална банка на Гърция" АД. Белгийското дружество притежава и "СиБанк" в България, както и "ДЗИ Застраховане" от 2007 г.

Още в началото на януари т.г. Йохан Тейс, главен изпълнителен директор на КВС, обяви, че се планира сливането на ОББ и "СиБанк", а главният изпълнителен директор на последната - Петър Андронов, ще поеме управлението на новата банка. След сливането тя ще бъде на трето място в България и ще разполага с най-голямата клонова мрежа - малко под 300 клона.

По данни от БНБ към 31.12.2016г. ОББ има 7.42 % дял от сумата на активите в банковата система, като заема 4 място. СИБанк има 3.37 % дял от сумата на активите и заема 10 място. След осъществяване на сделката, обединената група ще има дял от 10.79% от сумата на активите и ще заеме 3-то място, измествайки "Първа инвестиционна банка" АД.

Очаква се обединението да продължи не повече от година. В решението си КЗК отбелязва, че нито един от участниците в концетрацията не надхвърля пазарен дял от 15% и няма опасност от засилване на господстващо положение. Собственият капитал на ОББ е 75 964 082 лв., пояснява още антимонополният орган. Дружеството "Интерлийз" ЕАД, което се занимава с финансов и оперативен лизинг, пък притежава капитал в размер на 3 474 648 лева.

В рамките на процедурата от КЗК са изискали становище от БНБ, КФН, Асоциация на банките в България, както и на останалите основни банкови институции, които в голямата си част не са се възпротивили не сделката и не смятат, че обединението ще доведе до господстващо положение или изкривяване на пазара.

Това е втората сделка с банка с гръцка собственост. През 2016 г. Юробанк България АД придоби местния клон на Алфа Банк. От КЗК посочват, че тенденцията е за консолидация на банковия пазар - прогноза, която правят и други независими финансови експерти.