Руската икономическа група "Еврохим", един от водещите производители в света на изкуствени торове, започна преговори с австрийската компания Borealis за придобиване на нейния бизнес с азотни торове: три предприятия във Франция и по едно в Германия и Австрия, съобщава РБК по информация от "Еврохим".

Това става на фона на няколкократното увеличение на цените на газа в Европа, което постави европейските производители на азотни торове в затруднено положение.

Сделката се оценява на около 455 милиона евро (513 милиона долара) и осъществяването й зависи от редица условия и одобрение от регулаторите. Приключването на сделката се очаква през втората половина на 2022 година.

"Еврохим" е сред световните лидери в индустрията за минерални торове, присъстващ на всички основни пазари. Добавянето на бизнеса с азотни торове на Borealis към нашето портфолио, след съответното одобрение на регулаторите, значително ще укрепи позицията ни на такъв основен пазар като Европа", коментира генералният директор на групата "Еврохим" Владимир Рашевски.

Австрийската компания Borealis - която е един от най-големите производители на торове в Европа - притежава заводи за изкуствени торове в центъра на важни селскостопански региони в Австрия и Франция и има повече от 50 дистрибуторски центъра в цяла Европа. Компанията годишно доставя около 4 милиона тона продукция, включително около 0,8 милиона тона течен технически азот.

"Еврохим" е вертикално интегрирана компания, чийто основни производствени предприятия са разположени в Русия, Белгия, Казахстан и Литва. В групата работят повече от 27 хиляди души в 40 държави, а продукцията й се доставя в повече от 100 страни в света.

Очакват се високи цени на изкуствените торове и през 2022 година

Очакват се високи цени на изкуствените торове и през 2022 година

Наблюдава се четирикратно увеличение на разходите на големите производители на торове в Европа и Азия на фона на газовата криза