Белгийската група KBC, която е собственик на Сибанк и ДЗИ в България, купува Обединена българска банка и лизинговото дружество Интерлийз. Сделката бе обявена официално от купувача, като ОББ до момента е четвъртата по големина банка по показателя активи с 8% пазарен дял в страната (11% в частните клиенти и 8% в корпоративните). Интерлийз е третата по големина лизингова компания в България с пазарен дял от 13%. Досегашен собственик на ОББ и Интерлийз бе Националната банка на Гърция (NBG).

Цената на сделката е 610 милиона евро, а KBC ще финансира сделката със собствени средства. След приключване на придобиването, чрез дъщерните си дружества, KBC ще се превърне в най-голямата банково-застрахователна група в страната.

Преди финализиране на сделката, ОББ ще изплати дивидент от 183 милиона евро на досегашния собственик NBG. Дивидентът подлежи на одобрение от страна на БНБ. Дивидентът е взет предвид при определяне на цената на придобиването.

KBC оперира в България от 2007 година чрез дъщерната Сибанк. Групата е собственик и на застрахователя ДЗИ, който оперира както в животозастраховането, така и в общото застраховане. Обединението на Сибанк и ОББ се очаква да доведе до общ пазарен дял от 11%, както и потенциална синергия от около 20 милиона евро преди данъци към 2023 година.

Според KBC, група Сибанк-ОББ-ДЗИ ще бъде най-голямата банково-застрахователна група в България, като KBC ще навлезе и в нови бизнеси в страната, като лизинг, факторинг и управление на активи.

Сделката подлежи на одобрение от БНБ, КФН, ЕЦБ и Националната банка на Белгия.

Изпълнителният директор на KBC Йохан Тайс коментира сделката:

Йохан Тайс

Източник: KBC

Йохан Тайс

"Придобиването на ОББ представлява логична и важна стъпка в експанзията на KBC в Централна и Източна Европа, която започна преди около две десетилетия. KBC е в България от 2007 година, когато придоби Сибанк и ДЗИ. През 2009, България бе определена като ключов пазар в стратегията на KBC. Заявената стратегия на KBC е да бъде пазарен лидер в ключовите си пазари - да бъде в топ три на банките и топ четири на застрахователите. Сливането на ОББ и Сибанк ще създаде третата по големина банка в България, което ще позволи на KBC да засили позицията си, която в момента е номер девет. Сделката ще доведе до значителна синергия, която ще доведе до допълнителна стойност за акционерите. Заедно с ДЗИ, ОББ-Сибанк ще направи KBC истинска банково-застрахователна група в България, от което полза ще имат клиентите, служителите и партньорите."

Собствениците на СИБанк и Банка ДСК са кандидати за покупката на ОББ

Банка ДСК и СИБанк искат да купят ОББ

До края на годината може да е известен новия собственик

Изпълнителният директор на Сибанк Петър Андронов коментира:

"Гледаме напред за съвместната работа с колегите от ОББ. Придобиването на ОББ ще ни даде възможност бързо да увеличим пазарния си дял, едновременно в депозити и кредитиране. Ние значително ще подсилим настоящата ни позиция в България и ще имаме възможност да играем основна роля в подпомагането на местната икономика."

KBC коментира още, че консолидацията на банковия пазар в България се увеличава, както и че макроикономическите показатели на страната са стабилни.