Българските туристи избягват туроператорите. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) относно туристическите пътувания и разходи за туризъм на населението през месеците април, май и юни 2019 година.

Според националната статистика услугите на туроператорски фирми използват общо малко над 10% от всички пътуващи, а останалите планират почивките си сами.

В страната до услуги на туроператори прибягват едва 6%, а в чужбина - около 30%.

Иначе общият брой на пътувалите българи през второто тримесечие на 2019 година е нараснал с 12,4% спрямо същия период на предходната 2018 година. 

За периода българските граждани, които са осъществили пътуване, са 1 220 хиляди души. Повечето от тях са пътували в рамките на страната (75,5%), докато 19% са посетили само чужбина, а 5.2% са пътували както у нас, така и зад граница.

Снимка 439522

Източник: НСИ

Най-често пътуващата част от населението е на възраст между 25 и 44 години. Техният дял е 548 хиляди души, или 50% от всички пътували. Иначе най-активни откъм почивки в страната са най-възрастните хора - на 65 или повече години, докато в чужбина най-активни са хората между 25 и 44 години.

От всички пътувания най-голяма част са били тези с цел почивка и екскурзия, съответно 46% в страната и 78% - в чужбина. 41% от всички пътувания у нас и 14% в чужбина са били осъществени с цел посещение на близки хора и роднини.

Бизнес пътуванията - 6.2% от всички в България и 5.3% от тези зад граница са били по работа.

Снимка 439519

Източник: НСИ

Логично при пътуванията в чужбина българите харчат най-много пари за транспорт - 29% от общия си бюджет. У нас обаче най-много пари отиват за храна - 37,8% от всички разходи.

Всъщност разходите на родните туристи в чужбина за храна също не са малко, те доближават тези за транспорт - около 28%. За настаняване зад граница даваме средно около 22% от общия бюджет, като толкова се отделят и за други разходи.

В рамките на страната парите, които отделяме за настаняване (около 18%) и за други разходи (около 19%), също са по-малко от парите за транспорт, независимо какъв е той.

При пътуванията по работа разходите са по-различни - средният разход на лице е 168 лева в страната и 1 200 лева в чужбина.

Има ли срив по българското море?

Има ли срив по българското море?

Говорят данните