В кои държави са най-големите спестовници. Става въпрос за държавите с най-висок процент на спестяване. Вероятно е близо до логиката, че това трябва да са държавите, чиито граждани имат най-високи доходи, но това не винаги е така.Така например страна, в която средностатистическият човек печели 10 000 долара и спестява 2 000 долара, ще има процент на спестяване от 20%. Друга държава, в която хората спестяват 20 000 долара годишно от 100 000 долара доход, също би имала същия резултат, .

Освен това има и различни начини за спестяване. Хората могат да спестяват директно, фирмите могат да спестяват и държавните агенции също могат да спестяват. Националният процент на спестявания включва всички тези различни видове спестявания. Тук ще посочим 5-те държави с най-висок процент спестявания в света. Данните, които са използвани са на Световната банка за брутните вътрешни спестявания и средните доходи от 2022 г.

Ето и топ 5, според класация Insider Monkey:

5. Норвегия

Брутни спестявания (% от БВП): 49%

Силната спестовна култура в Норвегия идва от добрата й система за социално подпомагане, висок стандарт на живот и разумна фискална политика. Гражданите имат на разположение щедри социални придобивки, като здравеопазване и образование, които се финансират от високи данъци и държавни спестявания от приходи от петрол.

4. Бруней Дарусалам

Брутни спестявания (% от БВП): 50%

Бруней е малка, но богата на петрол страна, която се намира между Индонезия и Малайзия. Страната има среден доход от приблизително 69 297 долара по паритет на покупателната способност, със силен процент на спестявания от 50%. Тази култура на спестяване намира израз най-вече чрез Инвестиционната агенция на Бруней, на която е поверено управлението на държавния инвестиционен фонд (SWF) на страната. Освен това жителите на Бруней дават приоритет на спестяването поради културните ценности, които силно се фокусират върху финансовата предпазливост и сигурност.

Политиките на правителството, включително данъчни стимули и програми за финансово образование, допълнително култивират тази нагласа сред населението, ориентирано към спестявания.

3. Замбия

Брутни спестявания (% от БВП): 51%

Централната банка на Замбия повиши референтния лихвен процент по заемите до 12,5% при постоянно висок процент на инфлация от 13,2% през януари. Спестителите вероятно биха търсили по-висока възвръщаемост, за да компенсират намаляващата покупателна способност, на фона на инфлацията, като предпочитат инвестиции, които предлагат конкурентни лихвени проценти.

2.Катар

Брутни спестявания (% от БВП): 58%

Икономиката на Катар е силна, движена предимно от огромните запаси от петрол и природен газ на стната, които осигуряват значителни потоци от приходи. В Катар се радват на високи доходи и често дават приоритет на спестяването на голяма част от тях. Освен това правителството играе решаваща роля в насърчаването на спестяванията чрез политики като щедри субсидии, позволяващи на гражданите да разпределят повече от доходите си за спестявания.

Освен това концепцията за спестяване за бъдещето и осигуряване на финансова сигурност е дълбоко вкоренена в културата на Катар.

1.Джибути

Брутни спестявания (% от БВП): 87%

Джибути, разположена в Африканския рог, отбеляза увеличение на брутните вътрешни спестявания според последните данни на Световната банка през 2022 г. този процент възлиза на 87%. Това е много по-високо от нивото от предишни години, където процентът обикновено варира от 10% до 20%. Въпреки това увеличение, Джибути поддържа среден брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението (коригиран спрямо паритета на покупателната способност) от 5 893 долара.

Страната активно инвестира в инфраструктурни проекти. Такива инвестиции често са причина за високи нива на спестявания за финансиране на мащабни инициативи за развитие.