Комисията за защита на конкуренцията наложи на "Лукойл-България" ЕООД глоба в размер на 67 771 454 лева за злоупотреба с господстващо положение. От антимонополния регулатор посочват, че дружеството е прилагало ценова преса спрямо конкурентите си при търговията на едро с горива.

Проучването е започнало по искане на "ОМВ България" ООД и към него са присъединени искане на "Инса ойл" ЕООД и сигнали от участници на пазара на едро.

"Лукойл" преведе 90 милиона лева авансов данък към българския бюджет

"Лукойл" преведе 90 милиона лева авансов данък към българския бюджет

Това е повече от данъците, които за 20 години назад "Лукойл" е платил до момента на държавата

Проверката във връзка с ценовата политика на "Лукойл" на пазара на горива на едро у нас започна през есента на 2021 г. във връзка с различни промени, влезли в сила съответно от 1 март, от 1 юли и от 1 октомври същата година.

КЗК е събрала информация от "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, Агенция "Митници" и почти всички големи търговци и притежатели на складове за горива. Така става ясно, че "чрез промени в ценовата си политика в рамките на 2021 г., дружеството изцяло е отменило предоставяните от него количествени отстъпки при търговия на едро с моторни горива под режим отложено плащане на акциз, докато търговци, закупуващи горива с платен акциз от бази на "Лукойл-България" ЕООД, са получавали допълнителна отстъпка".

КЗК проверява дали "Лукойл" ограничава вноса на горива в страната
Обновена

КЗК проверява дали "Лукойл" ограничава вноса на горива в страната

Повишаването на цените на определени продукти би могло да представлява нарушение на ЗЗК само ако не се дължи на пазарните процеси

От "Лукойл" посочват в становището си, че предлагат еднакви условия за всички свои клиенти, "независимо от това дали тези клиенти продават закупените горива самостоятелно през собствени бензиностанции, през обекти на свои клиенти, към крайни клиенти - индустриални потребители, земеделски стопани, дали ги препродават за последваща дистрибуция или реализират горивата през всички изброени канали едновременно" и затова за тях няма "търговец на едро", а само "клиенти на едро".

"Промените в търговските отстъпки са мотивирани от променената пазарна среда вследствие на намаляването на потреблението на горива през 2020 г. в резултат на пандемията Ковид-19 и желанието на дружеството да реагира на променящата се обективна действителност, както и да постигне по-голяма стабилност чрез диверсифициране на клиентското портфолио, респективно подобряване на финансовия резултат", подчертават още от компанията.

"Лукойл": Не е вярно, че рафинерията в Бургас е доставяла гориво за Украйна

"Лукойл": Не е вярно, че рафинерията в Бургас е доставяла гориво за Украйна

Руската петролна компания отговори на твърдения на бившия министър Асен Василев

КЗК не приема техните доводи и представените заедно с тях данни.

"Дружеството се опитва да създаде впечатление, че наложената от него през 2021 година нова ценова политика на търговците ще доведе до по-ниски цени за крайния потребител. Тъй като подобно поведение е добре познато на антимонополните органи на ЕС, КЗК счита, че на практика единственият интерес на господстващото предприятие, каквото без съмнение се явява "Лукойл-България" ЕООД, е да елиминира конкурентите си и в дългосрочен план да налага едностранно по-високи цени на потребителите", пишат от КЗК.

Нарушението се квалифицира като тежко, но все пак като смекчаващо обстоятелство се посочва, че "Лукойл-България" ЕООД е започнал да прилага нова скала на търговски отстъпки.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок.