7 фирми и сдружения се състезават за основния ремонт на железопътната гара в Шумен. Обществената поръчка на НКЖИ е на стойност 10,516 млн. лева без ДДС, съобщава shum.bg.

Офертите са следните:

  • "Актив Билд" ООД (участници "ЖСП Стил" ООД, "Актив билд" ЕООД и "Петра макс" ООД) с цена 9 081 537 лв. без ДДС и срок от 417 дни,
  • "Торкрет" ЕООД - 9 985 000 лв. без ДДС и срок 187 дни,
  • "Инфра Инвест" ЕООД - 12 055 224 лв. без ДДС и срок 360 дни,
  • "Парсек груп" ЕООД - 9 994 655 лв. без ДДС и срок 330 дни,
  • ДЗЗД "Матиганис" (с участници "Автомагистрали - Черно море" АД, "Планекс" ЕООД, "Планекс Варна" ООД) - 12 900 027 лв. без ДДС и срок 359 дни,
  • ПИМК ООД - 9 566 704 лв. без ДДС и срок 187 дни,
  • "Реал трейдинг" ЕООД - 9 517 576 лв. без ДДС и срок 187 дни.

Съгласно условията на поръчката срокът за изпълнение е до 650 дни. Максималните точки за цена са 60, а за срок на изпълнение - 40.

Снимка 656369

Източник: НКЖИ

Обновяването на гарата в Шумен е тема от години, като според одобрения проект от 2023 г. след преустройството ще има нови чакални, тоалетни, търговски обекти, асансьори в подлеза, нов предгаров площад с паркинг, нова информационна система, модерно осветление, ново покритие на Първи перон и покрив на Втори перон.

Летище Пловдив ще има жп гара

Летище Пловдив ще има жп гара

Новото трасе ще удължи съществуващата жп линия до с. Крумово и ще свърже Летище Пловдив със съществуващата железопътна инфраструктура в страната

Процедурата по избор на изпълнител беше отворена през юли, но на два пъти беше спирана след обжалвания в КЗК.