Почти 80% от бизнеса у нас отчитат влошени икономически показатели на предприятието си, гласи проучване на Българската стопанска камара, проведено между 13-15 април 2021 г. Половината от участниците (50,6%) прогнозират, че ще успеят да възстановят икономическото си състояние до края на 2022 г., а 18,3% - до края на тази година. 26,1% виждат по-далечен хоризонт (след 2022 г.), в който да се възстановят от кризата, а 0,4% декларират, че са прекратили дейност, респективно - никога няма да се възстановят.

Според данните 54% от бизнеса у нас очаква да имат затруднения при погасяването на банковите си задължения след изтичането на банковия мораториум.

Имаме представени 18 сектора, преобладаващи са ресторантьорство и хотелиерство - може би защото 28 на сто от този бизнес беше засегнат тежко. 54 на сто от запитаните отговарят, че ще имат проблеми с погасяването на банковите си задължения след изтичане на мораториума", съобщи пред БНР Станислав Попдончев, заместник-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара.

"На 31 март изтече срокът за подаване на заявления, а до края на април банките трябва да ги одобрят, за разсрочване на кредита, като максималният срок е до края на септември", заяви Попдончев от БСК.

74% от анкетираните разчитат на мерки за подкрепа на заетостта, а 68% се нуждаят от ликвидна подкрепа, включително за 12 месеца (47,3%), за 6 месеца (14,9%), за 3 месеца (2,9%) или за по-дълъг от една година период (1,7%).

По отношение на подобряване на държавната подкрепа към фирмите, част от казват, че трябва да се в посока ускоряване на процеса и намаляване на бюрокрацията по предоставяне на подкрепата, отлагане/опрощаване на местни данъци и такси, запазване на по-ниската ставка по ДДС за ресторантьорския бранш.

източник:bia-bg.com

Голяма част от анкетираните очакват удължаване срока на действие на съществуващите мерки и правят конкретни предложения за промяна на дизайна им, така че по-широк кръг фирми да могат да се възползват от тях. Сред предложенията са също анализ на прилаганите до момента противоепидемични мерки и антикризисни обезщетения на фирмите, по-малко държавна намеса в бизнеса и равнопоставено третиране на отделните сектори при прилагането на ограничения.