Докато и двата континента са изправени пред демографски и икономически предизвикателства, се очаква Африка да изпревари Азия по отношение на работната сила до края на 21-ви век.

Африканците между 15 и 65 години представляват само ¼ от населението в трудоспособна възраст в Азия, но това ще се промени през 2100 година. Потенциалната работна сила на Африка тогава ще надмине тази на Азия заради застаряващото население на най-големия континент. Африканското население от друга страна ще е предимно младо и ще търси работа, става ясно от изследване на Bloomberg.

Все още обаче не е сигурно дали икономиката на Африка ще се развие, защото въпреки нарастващия брой на младото население, то може да няма нужните умения и качества.

Работната сила в Нигерия трябва да се увеличи с почти 350% или 375 милиона души до края на века, достигайки 485 милиона.

Изследване на Международния валутен фонд е показало значителна разлика в достъпа до образование между половете и богатите и бедните в Нигерия. Според него момиче, родено в най-бедните части на страната, изкарва средно по една година в училище.

Броят на заетите на глобално ниво ще се увеличи с 29% до 6,5 милиарда души до края на века спрямо сегашните 5 милиарда. От него значим е делът на работещото население на Африка, което ще се повиши с 33% от 15% сега. Работоспособното население на континента ще стигне от 2 милиарда души до 2,75 милиарда през следващите 80 години. Азиатците ще загубят 415 милиона или 135 от работната си сила.

"Повечето хора пренебрегват факта, че Китай е зависима от броя на работещите и населението над 65 години, което продължава да се увеличава. Тази ситуация вече показва знаци на напрежение", казва Уилям Лий, водещ икономист в икономическия институт Milken в Калифорния.

Общия брой на хората на възраст от 15 до 64 години по света ще нарасне на 6,5 милиарда до 2090 година. Това означава ръст от 1,5 милиарда души спрямо сега. Очаква се 80% от това увеличение да се дължи на населението в страни с нисък доход, а останалата част на такива със среден доход. В държавите с висок доход на населението, работната сила ще намалява, а раждаемостта ще остане ниска.

Според анализаторите тези промени ще се случат за много кратък период от време. Така през 2020 година за всеки на възраст над 65 години ще има по 7 работещи жители. До 2050 година това съотношение ще се промени на 4-ма души, които да работят за 1 в нетрудоспособна възраст.

Според доклада на Bloomberg ще има няколко водещи тенденции:

Заради машинното обучение, изкуствения интелект, инженерните и компютърни иновации в много индустрии ще се усети напрежение.

20 милиона позиции в производствения сектор ще бъдат закрити до 2030 година, като най-уязвими са работни места, за които не се изисква особена квалификация. От доклада става ясно още, че всеки робот измества 1,6 работещи средно.

Работната сила в Северна Америка и Океания ще се увеличи, достигайки съответно 38 милиона и 17 милиона. Трудоспособното население в Европа обаче ще намалее със 137 милиона души или 28%.

В две от най-населените държави в света, населението ще застарява с бързи темпове. Китай и Индия ще представляват 31% от общото население и 39% от всички пенсионери в света до 2050 година. В следствие на тази тенденция, тяхната работна сила също ще намалее.