Капиталовите печалби са данък, който се налага върху продажбата на капиталови активи или активи. Това обикновено включва неща като облигации, акции, недвижими имоти, криптовалута, превозни средства, бижута и др.

Данък върху капиталовата печалба се дължи върху актив само след като бъде продаден. Дългосрочните капиталови данъци обикновено се прилагат върху печалбите от инвестиции, държани над година. Краткосрочните печалби от активи, притежавани за година или по-малко, се облагат със стандартната данъчна ставка на собственика.

По данни от доклада за европейския данък върху капиталовите печалби на Tax Foundation за 2024 г.Дания налага най-високия данък върху капиталовите печалби от 42%. Норвегия е на второ място - 37,8%. След това са Финландия и Франция с по 34%. Ирландия е на пето място с 33%.Euronews Business прави сравнение върху данъка на капиталовите печалби в Европа, базирайки се на данните.

Молдова е с най-ниския данък върху капиталовите печалби от 6%, а страната ни и съседна Румъния са с по 10%, докато Хърватия налага 12% по този показател. Следват Гърция и Унгария с 15%.

Страни, като Белгия, Чехия, Грузия, Люксембург, Малта, Словения, Словакия, Швейцария и Турция не налагат данък върху капиталовите печалби.

Защо Дания и Норвегия налагат висок данък върху капиталовите печалби?

Франция прилага фиксиран данък от 30% върху капиталовите печалби, като хората с високи доходи плащат още 4%.

Данъкоплатците с по-нисък доход имат възможност да изберат капиталовите печалби да бъдат обложени с прогресивните данъчни ставки за ценни книжа.

За акции, държани в срок от две до осем години, може да се получи отстъпка от 50%, с облекчение от 65% за акции, държани повече от осем години.

До 55% данък върху доходите на физическите лица - държавите в Европа с най-високо облагане

До 55% данък върху доходите на физическите лица - държавите в Европа с най-високо облагане

Къде на Стария континент се плащат най-високите данъци и къде най-ниски?

Финландия облага капиталовите печалби и останалите доходи по отделно. За капиталови доходи са капиталови доходи се смятат тези предприемачески дейности, споделяне на печалби и капиталови печалби, доходи от продажба на дървен материал и доходи от дивиденти. Включени са също доходите от наеми.

Финландия има прогресивен данък върху капиталовите печалби, като доходите от капитал под 30 000 евро се облагат с 30%. В същото време по-ниските данъци върху капиталовите печалби в страните от Източна и Югоизточна Европа, като Молдова, България и Румъния, наред с други, ги правят привлекателни места за правене на бизнес за чуждестранни компании. Евтината земя и работна ръка, също допринасят за това.

По-високите капиталови данъци обикновено правят хората са по-малко склонни да спестяват или да държат активите си за по-дълъг период от време. За инвеститорите данъците върху капиталовите печалби могат да бъдат както полза, така и проклятие.