Акциите на германските животозастрахователи се оказаха нежелани, пише „Ханделсблат". Само лидера на пазара Allianz Leben инвестира само 16 на сто от управлявания капитал в акции. Някои конкуренти остават незасегнати от кризата. Застрахователите намалиха риска за акциите. Това показва проучване на „Ханделсблат" сред водещи фирми в бранша.

Allianz намали дела на акциите в своя инвестиционен портфейл. Дружеството управлява капитал от повече от 120 милиарда евро. През септември този дял е бил 16%, но междувременно се понижи до 10 на сто. Чрез продажби и обезценяване на книжата капиталовите позиции на дружеството в хода на кризата се свиха до 12 милиарда евро.  Въпреки това лидерът на пазара се намира в добра позиция.