През третото тримесечие икономиката на България нараства с 0,9 процента спрямо предходния период, показват предварителните данни на Националния статистически институт. През второто тримесечие бе отчетен 0,6 процента ръст спрямо първите три месеца на годината.

През периода юли-септември икономиката расте с едва 0,4 процента спрямо същия период на миналата година. Това представлява значително забавяне спрямо отчетения за предходното тримесечие ръст от 9,9 процента, но то бе сравнено с периода април-юни на 2020 г., когато икономиката бе в локдаун.

Събуждането на икономиката през третото тримесечие на 2021 година се дължи на повишеното крайно потребление, което заема най-голям дял във вътрешния брутен продукт — 74,9 процента. То расте с 1,8 процента спрямо предходното тримесечие и с над пет процена спрямо същия период на миналата година.

През отчетения период международната търговия също спомага за ръста на българската икономика. Външнотърговското салдо е положително, отчитат от НСИ.

Доходи и разходи

Междувременно за периода общият доход на лице от домакинството достига 1 938 лева и расте с 10,5 процента спрямо третото тримесечие на 2021 година. Най-висок дял в структурата му имат работните заплати (58,2 процента), пенсиите (28,7 процента) и самостоятелната заетост (5,4 процента.

Данните показват още, че ръстът при заплатите спрямо година по-рано растат с 16,5 процента до 1 129 лева.

В същото време разходите растат по-бързо — с 15,2 процента до общо 1 808 лева средно за лице от домакинството. Най-много се харчи за храна и безалкохолни напитки (29,8 процента), за жилище (17,4 процента), за данъци и осигуровки (12,9 процента).