Агенция Bloomberg публикува своя Bloomberg Innovation Index за 2018 година, където 50 държави са класирани оценката за равнището на иновациите.

Страните са класирани по седем критерия, сред които разходи за научно-изследователска и развойна дейност, концентрация на високотехнологични компании, производителност, ефективност на образованието.

Тази година в Топ 50 на най-иновативните срани в света е включена и България, която заема 41 място в класацията.

За отбелязване е, че за първи път САЩ изпадат от Топ 10, спадайки от 9 на 11 място. Южна Корея и Швеция запазиха лидерските първа и втора позиция.

Заслужава да се отбележи силния възход на Сингапур от 6-то на трето място, като азиатската държава изпреварва по посочените в индекса критерии държави като Германия, Швейцария, Япония и Финландия

Предлагаме ви първите десет по иновативност държави в света според класацията на Блумбърг.

Снимка 336025

Източник: Bloomberg

1. Южна Корея - 89.28 точки

Най-важната роля в икономическия растеж на страната играят големите високотехнологични корпорации, чиито продукти понастоящем се търсят в цял свят. 

В момента южнокорейската икономика се основава основно на производството на потребителски стоки като електроника, текстил, автомобили, както и тежка промишленост: корабостроене, стоманодобивно производство. Продуктите от тези отрасли са основен обект на износа.

2. Швеция - 84.70 точки

С население от само 10 милиона души, Швеция разполага с 50 световни компании, сред тях - ABB, Атлас Копко, Oriflame, Saab AB, Saab Automobile AB, Scania, Volvo, Volvo Trucks, Ericsson, Tele2, AB Electrolux, TetraPak, Alfa Laval, SKF, H & М.

Страната има високо ниво на иновации, силно развита и постоянно модернизираща се инфраструктура, отлични технологии, добре обучен персонал, говорещ английски език. 

3. Сингапур - 83.05 точки

Сингапур е силно развита страна с пазарна икономика и ниско данъчно облагане, където транснационалните корпорации играят важна роля.

Икономиката е силно зависима от износа, особено в областта на потребителската електроника, информационните технологии и фармацевтичните продукти.

4. Германия - 82.53 точки

Германия е голяма сила с динамично развиваща се икономика. Като световен лидер в редица промишлени и технологични сектори, той е вторият износител и вносител на стоки в света.

Германия е развита страна с много висок стандарт на живот.

5. Швейцария - 82.34 точки

Швейцария е една от най-развитите и богати страни в света. Швейцария е силно развита индустриална страна с интензивно високопроизводително селско стопанство и почти пълна липса на минерали. 

Според оценки на западните икономисти той е сред първите десет страни в света по отношение на нивото на конкурентоспособност на икономиката. 

6. Япония - 81,91 точки

Банково дело, застраховане, недвижимо имущество, транспорт, търговия на дребно, телекомуникации и строителство играят важна роля в икономиката на страната. Япония разполага с големи производствени мощности и е домакин на няколко големи производители на превозни средства, електроника, машини, стомана, кораби, химикали, текстил и хранителни продукти.

7. Финландия - 81.46

В дългосрочен план предимствата на Финландия остават политическа стабилност, отворена икономика, силно развита инфраструктура и надеждност на телекомуникациите, както и високо ниво на взаимодействие между предприятия, научни и технически центрове и университети. 

В допълнение, в конкурентоспособността на Финландия са важни фактори като бързината в разработването на нови технологии, високото образователно равнище на населението и бизнес климата.

8. Дания - 81,28 точки

Икономиката на Дания има много скромен резерв от природни ресурси, разчитайки почти изцяло на човешките ресурси и зависи от вносни суровини и външна търговия (страната е на първо място в света по отношение на оборота на външната търговия на глава от населението). 

Секторът на услугите заема голяма част от пазара на труда и икономиката като цяло. Дания има една от най-стабилните икономически системи в Европа, характеризира се с балансиран държавен бюджет, стабилна валута, ниски лихвени проценти и ниска инфлация.

9. Франция - 80.75 точки

Франция е силно развита страна, ядрена и космическа сила. Според общия обем на икономиката, страната се нарежда на второ място в Европейския съюз (след Германия) и стабилно влиза в първата десетка в света. 

10. Израел - 80.64 точки 

Израел е втората страна в света след Съединените щати по отношение на броя на новосъздадените компании и има най-голямото представителство в списъка на NASDAQ компании извън Северна Америка. 

Израел е световният лидер в технологиите за опазване на водните ресурси и геотермалната енергия.