Покачването на брутния вътрешен продукт на България ще се забави през 2020 г. до 2,5% спрямо 3,5% през тази година, посочва в свой доклад кредитният застраховател Euler Hermes. Очакванията на компанията за растежа на стопанството до края на тази година обаче бяха ревизирани нагоре с 0,5 процентни пункта, въпреки някои очаквани негативни динамики.

Една от тях е понижаването на темпа на нарастване през първото и второто тримесечие от 4,5 до 3,8%, благодарение основно на потреблението на домакинствата, което, от своя страна, расте в резултат на свиването на безработицата и покачването на реалните доходи. Но при други двигатели на растежа се очаква забавяне. Сред тях е износът, който се очаква да бъде повлиян негативно от забавянето на европейската икономика.

Риск от рецесия застрашава 3 от най-големите търговски партньори на България

Риск от рецесия застрашава 3 от най-големите търговски партньори на България

Опасността от такава надвисна над едни от големите икономики в света

Друг сериозен проблем пред икономиката е спадът в индустриалното производство, който се наблюдава през второто тримесечие (-0,1%) и месеците юли и август (прогнозирано понижаване от -1,7%). Тази тенденция, която продължава вече почти две тримесечия, идва на фона на ръст на индикатора от 3,5% за периода януари-март 2019 г.

Но това не са единствените негативни данни, идващи от сектора на реалната икономика. Според Euler Hermes между януари и август броят на фалитите на компаниите в България е нараснал с 10% на годишна основа, като се очаква до края на годината тенденцията да се запази. Това вкарва страната в челната категория по нарастване на фалитите, където са също и страни като Словакия, Китай, Чили, Дания и Турция. Същевременно допълнителното забавяне на икономиката на глобално равнище ще продължи да допринася за проблемите пред бизнеса и догодина.

5-те най-големи фалита в България през 2018 година

5-те най-големи фалита в България през 2018 година

За кои сектори на икономиката рисковете са най-големи?

Особено рискови остават B2B отношенията с румънски и турски компании, а вече в тази категория според застрахователната фирма попадат и руските заради забавянето на икономиката на страната. "При традиционните експортни партньори на България - страните от ЕС, също се очаква забавяне, а обръщаме внимание и на натрупването на сериозно количество стокови наличности при западноевропейските компании, което може да има директно отражение върху търговските отношения с българските партньори, пропадане на сделки и трудност при разплащанията", казва управителят на Euler Hermes за България Камелия Попова.