След като пет години България отчиташе спад на компаниите в несъстоятелност 2018 година бележи промяна в тази тенденция. През изминалите 12 месеца броят на фалиралите дружества се е увеличил с 15,8% до общо 360 фирми.

Що се отнася до останалите държави в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), страната ни е на второ място по ръст на несъстоятелността. Като абсолютна стойност обаче броят на тези компаниите в България е значително по-нисък за разлика от останалите в региона. Това показва новото изследване за несъстоятелността в ЦИЕ, изготвяно от специализираната в кредитното застраховане "Кофас".

Сред топ 5 на дружествата, обявени в несъстятелност през 2018 година, на първо място по размер на задълженията е "Технологичен Център Институт по Микроелектроника" АД (ТЦ-ИМЕ). То се занимаваше с научни изследвания, проектиране, инженеринг и други дейности в областта на електрониката.

Фирмата беше сред големите длъжници на "Корпоративна търговска банка" (КТБ), като задълженията ѝ към финансова институция възлизаха на около 88 милиона евро. След фалита на КТБ започна и процедура за обявяване в несъстоятелност и на ТЦ-ИМЕ.

Вторият най-голям фалит за 2018 година е на преименуваната "Литекс Моторс", зад която стои Гриша Ганчев и която произвеждаше автомобили на Great Wall в Баховица. През 2017 година наименованието на дружеството беше променено на "Селект Моторс Къмпани" АД.

В завода на VOSS в Баховица ще се правят части за електромобилите на Mercedes

Българският завод, който ще произвежда части за електромобилите на Mercedes

Предприятието на германската компания вече инвестира €15 милиона край с. Баховица и търси още служители

На трето място е "Рема Трейд" ЕООД, която също беше сред компаниите със задължения към КТБ. Сред петте най-големи несъстоятелности е и тази на "Киров" АД, която беше собственик на бизнесмена Киро Киров. Дружеството внасяше и търгуваше със строителна техника и такава за минната индустрия.

На последно място е "А.П.П. Зоохранинвест" ЕООД, която беше базирана в Стара Загора. Компанията търгуваше с храни за животни и фуражи, като имаше и два завода - един в Стара Загора и един в Бургас.

За 2019 година броят на компаниите, обявени в несъстоятелност, расте в сравнение с предходната. Те са се увеличили с 27% до 208 към края на юли тази година при 164 фирми за същия период на предходната година. Започнатите нови производства растат с 20 на сто до 255 от 213 за първото шестмесечие на 2018 година. Очакванията са тази тенденция да се запази и през следващата година.

5-те най-големи фалита в България през 2017 година

5-те най-големи фалита в България през 2017 година

Кои са рисковите сектори в страната?

Кои са най-рисковите сектори и в кои има най-малко фирми в несъстоятелност?

Според него секторите с най-голям брой на фалитите през миналата година са търговия на дребно и едро, операции с недвижими имоти, дейности, свързани с храни и напитки, както и строителство.

"Основните причини за ръста на несъстоятелността са свързани с фалити на няколко ключови дружества, както и с по-висока задлъжнялост, увеличението на цената на труда, цикличността на икономиката, а също и с индивидуален фактор като недостатъчно добър мениджмънт", посочват експертите.

По думите на Румен Шиков, който е ръководител на информационния център на "Кофас България", все по-голям натиск върху компаниите не само у нас, но и в региона, оказват нарастващите разходи за труд в комбинация с недостига на квалифицирани служители.

"Сред топ 500 на най-големите компании в ЦИЕ виждаме увеличение на приходите в резултат на благоприятната икономическа среда, но спад на нетните приходи. Причината за техните намаляващи маржове са нарастващите разходи за труд заедно с повишаване на цените на някои от основните суровини", обясни Еуджен Аническо, който ръководи "Кофас" в България и Румъния.

"30% от компаниите в страната развиват дейност в петте най-рискови сектора", допълни Шиков. По неговите думи конкретно в областта на търговията на дребно нарастващото потребление води до по-голяма активност от страна на големите вериги на пазара, които свиват дела на малките компании в сектора.