България е сред страните в ЕС, в които делът на заетостта сред учащите младежи е най-нисък. По този показател страната ни се нарежда на 22-ро място сред 27-те държави членки.

Най-висок е делът на заетостта сред студентите в Холандия, показват данни на европейската статистическа служба Евростат през 2020 година.

През 2020 г. в ЕС 9 от 10 души на възраст 15-19 години все още са в активно образование (89,5%). С нарастването на възрастовата група, делът на младите хора в образованието се смалява: 49,5% от хората на възраст 20-24 години учат за висше образование и 14,4% от хората на възраст 25-29 години, показват данните за 2020 г.

Темповете на навлизане на пазара на труда варира в различните държави членки на ЕС. Това зависи от множество фактори като начина на функциониране на националните системи на образование и обучение, характеристиките на пазарите на труда и културните фактори в различните държави.

В някои страни младите хора започват да работят много по-рано, отколкото в други. Това се случва най-вече на места, където отварят работни места за студенти или платени стажове.

Според Евростат през 2020 г. 18,4 % от хората на възраст между 15-24 години в ЕС са работили и са учили по едно и също време, а 2,5 % от хората от тази възрастова група са се занимавали само с образованието си.

Всеки пети млад човек в България нито работи, нито учи

Всеки пети млад човек в България нито работи, нито учи

При жените този дял е доста по-голям

За сравнение с 2019 г. броят на хората на възраст между 15-24 години, които са учили и работили едновременно, е намалял с 3% (от 6,1 милиона през 2019 г. на 5,9 милиона през 2020 г.).

Нидерландия е с най-висок дял с хора между 15-24 години, учещи и работещи едновременно през 2020 г. (57,8%). След това е Дания (45,8%), Германия (38,7%) и Австрия (35,2 %).

Освен в България, най-ниските дялове на заетост сред ученици и студенти на възраст 15-24 години са открити в Хърватия и Унгария, Италия, а на последно място са Словакия и Румъния.

Най-големият дял на ученици и студенти на възраст 15-24 години, готови да започнат работа по време на обучение, е регистриран в Швеция -12% Финландия (9,5%), Дания и Холандия (и по 6,3%).