21% от младите хора на възраст между 20 и 34 в България нито работят, нито учат. Това е над средното ниво, отчетено за ЕС, където това число е 17,6% за 2020 година. Ръстът от 2019 година е 1,2% общо за съюза, а за страната ни 2,6%. Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат. Тези числа ни нареждат на четвърто място в ЕС в класацията.

Последните резултати от проучването, което се фокусира върху работната сила в ЕС показват, че след тенденция на спад в дела на младите хора, които не работят и не учат от 2013 г., през миналата година числото нараства.

У нас по-голям е делът на неучещи и неработещи при жените. 20% от българките на възраст между 20-24 години попадат в тази графа. При мъжете този дял е 18%. Интересно явление е, с нарастване на възрастта делът им се вдига. Според статистиката цели 27% от жените на възраст между 20-34 години у нас нито работят, нито учат, докато при мъжете от същата група числото е 16,7%. Над 31 на сто от българките между 25-29 години нито учат, нито работят показват данните за 2020 година.

Ръст на младите хора в ЕС, които не са заети с образование или работа има във всички възрастови групи през 2020 г. Ръстът при хората от 20-24 бидони е 1,2%, при тези от 25-29 години е 1,4%, а при тези на възраст 30-34 с 0,8%. Вероятно ръстът е свързан с икономическия спад по време на пандемията.

Като цяло през 2020 г. делът на жените, които не са на работа или не се занимават с обучението си, е по-висок във всяка държава в ЕС в сравнение с дела на мъжете. В осем държави-членки дори делът на младите жени в това положение е поне с 10 процентни пункта по-висок от съответния дял на младите мъже.

В Чехия е най-ниския дял на младежи, които нито учат, нито работят (5,6% от младите мъже) и в Холандия (9,5% от младите жени).

На другия полюс, с най-високите нива на млади в подобно положение, са регистрирани в Италия както за мъжете, така и за жените, съответно 24% и 35%.

Само в Нидерландия процентът на неангажираните нито с работа, нито с обучение намалява.