България и Румъния са държавите с най-висок социален риск в Европейския съюз. Това показва индексът на социален - риск Social Risk Index, който изследва 185 страни от цял свят. Класацията се изготвя от Euler Hermеs, като при оценката се взимат предвид различни фактори, които показват степента на уязвимост в дългосрочен план.

Тя дава перспектива за социалното напрежение, което съответно може да окаже влияние върху държавното управление, развитието на бизнеса и инвестиционния климат.

Social Risk Index подрежда държавите от 1-во до 185-о място, като в челните позиции са тези с най-нисък риск. Така България се класира 59-а, като след нея е само една страна-членка на Европейския съюз - Румъния (63-о място).

Снимка 557658

Експертите обръщат внимание, че двете държави са най-бедните в ЕС и с най-ниска степен на доверие на гражданите към управлението, което е видно и от серията от предсрочни избори. При оценката е отчетено и ниското ниво на ваксинация срещу COVID-19 при осигурен достъп.

Държавата с най-нисък социален риск в света е Дания, а в челната тройка на най-спокойните влизат още Норвегия и Швеция. Франция и САЩ са двете развити икономики, за които анализаторите от Euler Hermes регистрират съществено повишение на социалния риск спрямо предходното изследване, публикувано през юни 2020 година. В актуалната класация те заемат съответно 17-о и 35-о място.

Отличниците в Централна и Източна Европа са Чехия и Словения с 19 и 20 позиция. С по-добро класиране от България са и държави в региона, които все още са извън ЕС - Сърбияи Черна гора - на 46-о и 55-о място.

Назад остават Русия (75) и Украйна (81), а със силно тревожна позиция е Турция (122), където напрежението расте заради отслабването на турската лира и намаляването на покупателната способност на населението. "На дъното" пък са Конго (185), Судан (184) и Афганистан (183).

Снимка 557659

"Индексът за социален риск отчита 12 параметъра и в дългосрочен план може да ни ориентира за уязвимостта и стабилността на бизнеса в съответните държави. Затова той е още един инструмент за компаниите да преценят степента на опасност при осъществяване на търговски сделки", коментира Камелия Попова - управител на Euler Hermes за България.

Тя допълва, че "Турция, Румъния и Русия са традиционно дестинации, където българският бизнес намира свои търговски партньори".

С такова решение, освен намаляване риска за бизнеса, компаниите получават експертна помощ за проверка на партньорите си и по-добри позиции при кандидатстване за кредити от финансови институции.

Застраховката на търговските кредити е изключително подходящ инструмент за управление на риска във времена на сериозни турбуленции, като актуалната ситуация със затруднения на веригите за доставки и сериозно увеличение на цените на електроенергията, горива и суровини.