България и Румъния получиха достъп до станцията за втечнен природен газ DESFA в гръцкия терминал Ревитуса, съобщиха източници от Министерството на околната среда и енергетиката в петък след посещението на европейския комисар по енергетика Кадри Симсън.

"Гърция със своята съществуваща и планирана инфраструктура играе ключова роля за сигурността на доставките на газ в ЕС", отбеляза Симсън, цитирана от АНА-МПА.

Гърция обмисля съхранението на природен газ в България

Гърция обмисля съхранението на природен газ в България

За да осигури достатъчно доставки за предстоящия зимен сезон

Разтоварването на 142 500 куб. м втечнен природен газ е предвидено за май за сметка на MET Energy, която оперира в България.

По време на посещението министърът на околната среда и енергетиката Костас Скрекас представи на комисаря плана за гарантиране сигурността на енергийните доставки в случай на прекъсване на доставката на газ от Русия, който включва разширяване на капацитета за съхранение на станция Revythousa с добавяне на плаващ резервоар.

Терминалът за втечнен природен газ в Ревитуса се намира на остров Ревитуса, в залива Пачи в Мегара, на 45 км западно от Атина.

Гърция обмисля съхранението на природен газ в България

Гърция обмисля съхранението на природен газ в България

За да осигури достатъчно доставки за предстоящия зимен сезон

Терминалът за втечнен природен газ Revithoussa принадлежи към двадесет и осемте LNG терминала, които работят днес в по-широкия средиземноморски регион и в Европа и единственият в Гърция, който приема товари за втечнен природен газ, временно съхранява и регазифицира LNG и доставя Националната система за пренос на природен газ.

С капацитет за съхранение от 225 000 m3 LNG и капацитет за регазификация от 1250 m3/h като устойчива максимална скорост на изпращане, терминалът е важен енергиен актив за Гърция, осигурявайки сигурност на доставките на енергия, оперативна гъвкавост в преносната система и повишена способност за покриване на пиковото търсене на газ.