За 2019 година икономиката на България ще запише ръст от 3,3% и ще увеличи брутния си вътрешен продукт (БВП) до 58,4 милиарда евро. Това ще я постави на трето място в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) по растеж, става ясно от доклад на икономистите на "УниКредит", представен на Годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Що се отнася до всички държави в ЦИЕ, те ще запазят икономически ръст над глобалните нива, като в още 5 държави ще има нарастване с над 3,2 на сто - Полша, Унгария, Словакия, Сърбия и Словения.

През следващата година обаче забавянето на глобалния растеж ще се усети и в ЦИЕ, като това ще доведе до забавяне там.

"Подобно на останалия свят, ЦИЕ ще бъде засегната от глобалното забавяне, но регионът е по-добре позициониран от други развиващи се пазари да се справи с външните насрещни ветрове благодарение на силното вътрешно търсене, подкрепящата парична политика и стабилните капиталови потоци към повечето страни от региона. Очаква се икономическата среда да остане благоприятна през 2019 година", казва Мауро Марано, старши икономист на "УниКредит" за ЦИЕ.

Като рискове той определя бавното разширение на Еврозоната и неяснотите около Брекзит, чийто ефект вече се усеща в някои от страните под формата на спад на експорта.

"Ръстът на икономиката на България и останалите страни от региона се дължи в голяма степен на повишеното вътрешно търсене, подкрепено и от нарастващите доходи на населението", посочват експертите.

Очакванията за увеличението на реалната заплата у нас, коригирана с инфлацията, са в рамките на около 6,5%.