Безработицата в Съединените американски щати намаля до 3,7 процента през септември, най-ниското ниво от декември 1969 г., сочат данни на Министерство на труда. През месеца са създадени 134 хил. нови работни места без тези в земеделския сектор, по-малко от очакваните от анализаторите.

Значителен ръст се отчита в професионалните и бизнес услуги, здравеопазването и строителството.

Почасовите възнаграждения се покачват на годишна база с 2,8 процента, минимален спад от 0,1 п.п. спрямо ръста от август 2018 г. Те достигат $27,24

18 хил. за новосъздадените работни места в производството за месеца, като от началото на годината броят им нараства до 278 хил.

През август най-голямата икономика в света добави нови 270 хил. работни места. По-слабият резултат през деветия месец се дължи частично и на уранага "Флорънс", макар от Министерството на труда да не могат да изчислят неговия ефект.

Спадът подсилва очакванията за четвърто повишение на лихвите от Фед през т.г. и още няколко през 2019 г.

Министерство на финансите намали прогнозата за БВП за тази и следващата година

Министерство на финансите намали прогнозата за БВП за тази и следващата година

Ръст на заплатите от 8,4 процента през 2019 г.