Министерството на финансите намали с 0,3 процентни пункта прогнозата за растежа на българската икономика за 2018 година. В пролетната си прогноза ведомството предположи, че брутният вътрешен продукт ще нарасне с 3,9 процента, но в публикуваната днес есенна прогноза темпът е коригиран до 3,6 процента.

Намалението идва на фона на благоприятното развитие при потреблението и инвестициите, но и при низходящата динамика при износа, казват от ведомството.

По-слаба е прогнозата и за следващата година - 3,7 процента при по-рано прогнозирани 3,8 процента. За 2019 г. МФ предрича по-силни публични инвестиции и публично потребление.

Частното потребление ще запази своя сравнително висок темп на растеж. Износът ще се повиши до 2,8% след очертаващото се по-слабо представяне през 2018 г., породено от влошената икономическа активност в Турция, която е сред основните търговски партньори на България, наред с някои временни ограничаващи фактори в търговията с други държави извън ЕС.

За цялата 2018 г. растежът на заетостта се очаква да възлезе на 0.6%, подкрепен от увеличеното търсене на труд в услугите и индустрията. Нивото на безработица ще се понижи до 5,4% и за първи път ще бъде по-ниско от историческия си минимум през 2008 г.

Компенсацията на един нает ще се повиши до 8,4% през 2019 г. Заедно със заложените увеличения на заплатите в сектор образование, както и нарастването на минималната работна заплата, положителен принос се очаква и по линия на планираните допълнителни разходи за труд в бюджетната сфера.

По-висока се очаква да бъде и инфлацията заради повишаващите се цени на енергията на международните пазари.

В днешната прогноза МФ очаква средната цена на петрола догодина да бъде около $70,8 за барел, при $64 прогноза през пролетта.

Българската икономика днес е три пъти по-голяма, отколкото през 1989 година

Българската икономика днес е три пъти по-голяма, отколкото през 1989 година

Тя е на ниво от 52 милиарда долара при 41 милиарда долара за Сърбия, например