И все пак брутният вътрешен продукт (БВП) надмина 100 милиарда лева през 2017 година. Това е рекордно високо ниво за българската икономика и близо три пъти повече, отколкото през 1989 година, коментира в свой анализ, публикуван от "24 часа", икономистът Георги Ангелов.

По неговите думи преди време прогнозата за достигане на това ниво е била "прекалено оптимистична", но допълва, че публикуваните през тази седмица ревизирани данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че икономиката на страната е генерирала 101 милиарда лева през миналата година.

"БВП от 101 милиарда лева се равнява на близо 52 милиарда евро или 61 милиарда долара. Това е рекордно високо ниво за българската икономика и близо три пъти повече, отколкото през 1989 година (когато БВП беше под 22 милиарда долара) въпреки застаряването и намаляването на населението. За сравнение, съседна Сърбия, която има същото население като България, произвежда едва 41 милиарда долара през 2017 година", посочва Ангелов.

Експертът е на мнение, че разликата в полза на нашата страна се дължи най-вече на присъединяването към Европейския съюз. "Най-голямата промяна в данните е по отношение на външната търговия и потреблението. Износът на стоки расте с 8,3% - много по-бързо от първоначалната оценка за 6% растеж", допълва икономистът и дава още примери като ръст на експорта на услуги и потребление.

Георги Ангелов акцентира върху това, че последните години се оказват успешни за страната ни и в сравнение с други държави в ЕС.

"За последните 3 години Румъния и България отчитат най-висок икономически растеж на човек от населението сред всички нови страни членки на ЕС. Всъщност Румъния и България са в топ 3 в целия ЕС - само Ирландия има по-висок растеж, но той основно е движен от еднократна данъчна оптимизация", разяснява експертът.

Той обръща внимание на това, че в сравнение със съседните Румъния и Турция растежът на българската икономика към момента остава балансиран, като по държавния бюджет и текущата сметка има излишък, а инфлацията все още се запазва под нивото на реалния растеж.

"Важно е да се запази този балансиран и устойчив растеж на икономиката - тук особено важно е да се следи внимателно увеличението на банковия кредит. БНБ вече обяви, че повишава капиталовите изисквания за банките, вероятно ще има нужда от допълнителни мерки особено по отношение на потребителските и ипотечните кредити, които се ускоряват", пише Ангелов и допълва:

"Какво вървят нещата, през настоящата година България ще постигне още един рекорд - реалният доход на човек от населението на страната ще премине границата от 50% от средното в ЕС. Преди около 20 години реалният доход тук беше едва една четвърт от средния в ЕС, т.е. за две десетилетия се удвои в реално изражение.".

По оценката на Ангелов при запазване на темпа на растеж доходите ще могат да се изравнят с тези в Западна Европа след около още две десетилетия.