Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започва извънредна проверка на "Топлофикация София". Причината - високата задлъжнялост на дружеството в размер на над 328 милиона лева, създаваща риск за енергийната сигурност.

Проверката е назначена със заповед на председателя на енергийния регулатор Станислав Тодоров и започва след получено писмо на "Булгаргаз" ЕАД за просрочените задължения на топлофикационното дружество по договор за доставка на природен газ, които към 18 юли 2022 г. са в размер на 328 228 561 лева.

Икономист: Най-големият потребител на газ е Топлофикация София, а вторият - Нефтохим – Бургас

Икономист: Най-големият потребител на газ е Топлофикация София, а вторият - Нефтохим – Бургас

Потреблението на газ в България е толкова малко, че може да се покрие от един танкер с втечнен газ месечно

"Размерът на този непогасен дълг на най-големия потребител на природен газ в страната, напрупан основно в периода януари - юли 2022 г., поставя газовото дружество в тежка финансова ситуация и застрашава енергийната сигурност на страната и стратегическите проекти, свързани с либерализацията на търговията с природен газ и диверсификацията на маршрутите и източниците", се посочва в писмото на "Булгаргаз", което е изпратено и до всички компетентни държавни институции.

Освен погасяване на дълговете "Топлофикация София" трябва да осигури необходимия паричен ресурс за заплащане и на текущото си потребление през предстоящия отоплителен сезон, в случай че ще продължи договорните си отношения с "Булгаргаз" ЕАД, свързани с доставка на природен газ.

В писмото на "Булгаргаз" се настоява за незабавни мерки на държавно ниво за погасяване на задълженията на "Топлофикация София".

Експерти: "Топлофикация - София" се нуждае от 800 млн. евро, за да се модернизира

Експерти: "Топлофикация - София" се нуждае от 800 млн. евро, за да се модернизира

Има опасност дружеството да фалира или да спре работа заради аварии

"Ако просрочените задължения не бъдат заплатени в срок до 20 август 2022 г. "Булгаргаз" възнамерява да прекрати от 1 септември 2022 г. договора за доставка на природен газ, за да може да се гарантират доставките за останалите клиенти".

Общественият доставчик обявява, че няма да планира доставка на заявените от "Топлофикация София количества за септември и ще предприеме действия за събиране на вземанията си по съдебен ред, включително и обезпечителни мерки.

Анализът на приходите и разходите на дружество, който Комисията предстои да извърши в хода на проверката, ще установи причините за високата задлъжнялост на "Топлофикация София към "Булгаргаз" през изминалия ценови период 1.07.2021 г.- 30.06.2022 г. За да бъде изяснен високия темп на нарастване на задълженията на "Топлофикация София" през първото полугодие на 2022 г., Комисията ще изиска от дружеството цялата документация и ще извърши пълен анализ на паричните потоци за периода 1.07.2021 г. - 30.06.2022 г. По отношение на приходите ще бъдат проверени постъпленията на дружеството от продажба на високоефективна електрическа енергия на свободен пазар, приходи от продажба на топлинна енергия, както и получените премии от "Фонд сигурност на електроенергийната система". Ще бъде извършен и анализ на разходите на дружеството по месеци - за въглеродни емисии, горива, ремонти, материали, възнаграждения.

Поне две причини има за спирането на работата на "Топлофикация София"

Поне две причини има за спирането на работата на "Топлофикация София"

Дружеството дължи на "Булгаргаз" близо 100 милиона лева и е пред запор

Същевременно, на база на утвърдените нови цени на топлинна и електрическа енергия, Комисията ще изготви анализ по прогнозни данни на паричните потоци на дружеството за периода 1.07.2022 г. - 31.12.2022 г. Следва да се отбележи, че в новата утвърдена цена на високоефективната електрическата енергия на "Топлофикация София" от 1.07.2022 г. е включен и дефицитът , който дружеството формира от разходи за природен газ и емисии за изминалия ценови период. Това би трябвало да позволи на "Топлофикация София" да покрива миналогодишните и текущите си задължения, включително и по договора за доставка с "Булгаргаз" ЕАД.

Проверката на КЕВР ще приключи до 5 август 2022 г.