Дефицитът на преки чуждестранни инвестиции продължава да е сред притеснителните показатели за българската икономика въпреки нейното стабилно представяне през последните няколко години и оптимистичните прогнози в краткосрочен план.

От началото на 2018 година по отношение на този показател се забелязва не просто слаб темп, а осезаем отлив на чужди капитали от българския пазар. Между януари и април месец от страната са излезли вложения на стойност от 161 милиона евро, показват данни на Българската народна банка (БНБ), цитирани от в-к "Сега".

В резултат от финансовата институция отчитат свиване с близо 50 на сто на преките чуждестранни инвестиции за първите четири месеца на годината в сравнение със същия период на предходната.

Данните на БНБ показват още, че в икономиката са налети 113 милиона евро до края на април при 229 милиона евро за 2017 година. Най-голям обем на тези вложения идват от Холандия, Русия и Германия.

Според изчисленията най-голям отлив на дялов капитал от България има при инвеститорите от Унгария и Италия. При първите размерът на изтегления капитал възлиза на 103 милиона евро, а при вторите - на 43 милиона евро.

Спад има и при реинвестираната печалба, която за първите четири месеца на годината е 19 милиона евро или близо три пъти по-малко в сравнение с година по-рано.

При инвестициите в недвижими имоти на първо място са тези от Русия, изчислявани на 2,1 милиона евро, следвани от Казахстан и Израел.