12 392 803 000 000 евро. Толкова е комбинираният дълг на страните от Европейския съюз към края на 2016 г., показват данните на Евростат, публикувани днес. Той намалява от 84.9% през 2015 г. до 83.5% от Брутния вътрешен продукт (БВП). Само в Еврозоната той е спаднал от 90.3% до 89.2%.

През 2016 г. 10 държави от ЕС са регистрирали бюджетен излишък - Люксембург (1.6%), Малта (1%), Швеция (0.9%), Германия (0.8%), Гърция (0.7%), Чехия (0.6%), Кипър и Холандия (0.4%), Естония и Литва (0.3%).

Най-нисък дефицит е записан в Ирландия (-0.6%), Хърватия (-0.8%) и Дания (-0.9%). Четири държави пък са с дефицит, надхвърлящ или равен на 3% от БВП - Испания (-4.5%), Франция (-3.4%), както и Румъния и Великобритания (-3.0%).

Най-малко дългове има Естония (9.5% от БВП), Люксембург (20%) и България (29.5%). 16 държави пък имат дълг, по-висок от 60% от БВП - най-много има Гърция (179%).

Дефицитът в Европейския съюз също е намалял - от 2.4% от БВП през 2015 г. до 1.7% година по-късно. Сумата се равнява на 251 141 000 000 евро. В еврозоната спадът е от 2.1% до 1.5%, сочат данните.