Продажбите на дребно в Китай през ноември са нараснали с минимални от 2003-а насам темпове. Ръстът на промишленото производството е най-слабият от почти три години, което потвърждава по нататъшното забавяне на китайската икономика.

Промишленото производство през ноември е нараснало с 5,4%на годишна база, което съответства на темповете на растеж от периода януари - февруари 2016 година, показват данните на Държавното статистическо бюро на Китай.

В същото време потребителските разходи останат под натиск. Продажбите на дребно през ноември се покачват с 8,1, при очакване на анализаторите са ръст от 8,8 на сто. Това са минимални темпове от май 2003 г., след увеличението им с 8,6% през октомври.

Продажбите на автомобили са се съкратили с 10% на годишна база. 

Забавянето на растежа на промишленото производство и продажбите на дребно през ноември показва, че понижаващият натиск върху икономиката се засилва. Но Китай, както се очаква, ще достигне целевия си показател за ръст на БВП през 2018 година на ниво около 6,5 на сто, коментира представителят на статистическото бюро Мао Шенюн. 

Ръстът на инвестициите в инфраструктура за 11-те месеца на година е 3,7%, същият темп показа показателя и за периода януари - октомври.

Ръстът на инвестициите в частния сектор за януари - ноември се забавя до 8,7% от 8,8% за първите десет месеца на годината. Частните инвестиции представляват 60 процента от общия им обем в страната.

Брутният вътрешен продукт на Китай, както стана ясно по-рано, е нараснал през третото тримесечие с 6,5% в сравнение с аналогичния период на 2017-а, което е минимален темп от 2009 година насам.