Малко над половината от продажбите на нови превозни средства в Съединените щати и Китай до 2030 година ще са на електрически превозни светва. Това сочат изводите проучване на счетоводна и консултантска фирма KPMG, проведено сред хиляда мениджъри автомобилната индустрия,цитирано Reuters.

Въпреки това се очаква колите с вътрешно горене, включително хибридите, да запазят значителен дял от повечето големи пазари на превозни средства през следващите години.

Според проучването на KPMG мениджърите в сектора вярват, че електрическите превозни средства ще представляват 52% от продажбите до 2030-а в Съединените щати, Китай и Япония и малко по-нисък процент за Западна Европа, Бразилия и Индия.

И все пак възгледите им се различават в някои аспекти. За Китай например някои считат, че продажбите на електромобили до 2030 г. ще бъдат по-малко от 20% от пазара, докато други смятат, че най-големият пазар в света може да достигне 80% на електрическите превозни средства.

За покупката на електромобили по света някои разчитат на държавни субсидии. 77% от участниците в проучването на KPMG смятат, че електрическите превозни могат да бъдат добре внедрени без подобна държавна помощ в рамките на десет години. Разходите за производство на батерии вече са нивата на тези за двигателите с вътрешно горене. Все пак това 91% от мениджърите в индустрията подкрепят държавните субсидии.

Въпреки смущенията във веригите за доставки, около 53% от анкетираните ръководители прогнозират, че индустрията ще отчете растеж през следващите пет години.

Най-позитивно настроените мениджъри са тези от САЩ и Китай, а най-песимистичните са във Франция.